TransLiteral Foundation

घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं

एखाद्या वस्‍त्राची एकदां असलेली घडी मोडली म्‍हणजे ती जशीच्या तशी पुन्हां बसत नाही. यावरून एकदां एखादे काम विस्‍कटले किंवा बिघडले म्‍हणजे ते नीट सुरळीतपणें रस्‍त्‍यावर आणणें कठीण जाते.

Related Words

ती   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   घडी बिघडणें   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   ओठीं ओरड नाहीं, पोटीं धैर्य नाहीं   धडोत (ती)   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अमृताची घटका-घडी   अशाश्वत-ती   आधीं नासाडी आणि मग पंचांगाची घडी   आनंदाची घडी   आरत-ती   इनामइजाफत or ती   उतरता-ती   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   कीं भाकर मोडली   गरत-ती   घडी   चोरक्रांत-ती   चौवेत-ती   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   दुसर्‍याची खोड काढणें, पहिली आपली सुधारणें   न कर्तीची नवरी, देजानीं मोडली   निर्भ्रांत or ती   पाठ रगडली पण बरगडी मोडली   फिरती घडी   मागुता-ती   मार्ग सुधारणें   मिनत-ती   मोडींव घडी   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   रुमाली घडी   वाट सुधारणें   सुखाची घडी   संगत-ती   सुधारणें   सांत-ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कचर्‍याल

 • न. ( कु .) फडताळ .' कचर्‍यालांत डबी आसा .' (?) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.