Dictionaries | References

गांवांनी गांव निजे, आळशिणीचें वरण शिजे

काही गोष्‍टी आपोआप होत असतात व त्‍याचा फायदा नाकर्त्यालाहि मिळतो. किंवा सर्व गांवामागून याचे काम. (?)

Related Words

वरण   गांव मारणें   कढी भात वरण घाटणें   राव करणार नाहीं तें गांव करतो   ठाव ना गांव, लटकेंचि नांव   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   सारा गांव जलगया, काले मेगीया पानी दिया   हातांत झोळी सर्व गांव उकळी   गांव जळाला हनुमंत निराळा   गांवांनी गांव निजे, आळशिणीचें वरण शिजे   सगळा गांव मामाचा, एक नाही कामाचा   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   गांव तेथे लाव   गांव जळाला, मारुति (हनुमंत) गांवनिराळा   नवर्‍याला मिळेना कात (कट), धेडा मागतो वरण   गांव तेथे महारवाडा, घर तेथे परवडा   जेथें गांव तेथें म्‍हारवाडा   गांव वाहून गेलें, नांव राहून गेलें   गांव गेलें, नांव राहिलें   धूळ गांव घोलेरा, बंदर गांव बारा, कच्च्या गव्हांची रोटी, पाणी पिती खारा   वीस गांव तेथें तीस गांव   गांव जळाला, मारुति पळाला   गांव नांचता म्‍होण गावडी नाचता   गांव जळे मारुति पळे   म्‍हातार्‍याने केले नांव, तरण्याने वाहविलें गांव   गांव म्‍हारवडा एक करणें   ज्या गांवीं भरे दरा, तोच गांव बरा   शिजे तों राहवतें, निवे तों राहवत नाहीं   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   हाटांत तुरी, रांडे वरण कां करीनास?   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   भातका खाना, उसके भरोसो गांव मत जाना   पठेचा गांव   देवाचें नांव आणि आपला गांव   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   फेस्त करता गांव, व्हिगाराचें नांव   म्हातार्‍यानें केलें नांव, तरण्यानें वाहविलें गांव   नांव देवाचें आणि गांव पुजार्‍याचें   गांव न पुसे झ्याट, पण घरीं बायकोचा शेट   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   बारा गांव सासरं, आधींच भोंकाड वासलं   मुलखाचें नांव आणि आपलें गांव   गांव तगारा आणि फुटका नगारा   गांव (आहे) तेथे महारवाडा (आहे)   गांव नाहीं तो गांवकर   दुसर्‍याचें नांव, आपलें गांव   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   गाढवाचें मैथुन, गांव गरजल्‍यावांचून कोठून?   फेस्त करता गांव, प्रेजिदेन्तीचें नांव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP