Dictionaries | References

क्षण धन काया, जाऊं न द्या वायां

द्रव्य व काल यांचा व्यर्थ व्यय करुं नये. प्रत्येक पैशाचा कांहीं तरी सदुपयोग करीत असावें.

Related Words

मागला पाय पुढें न ठेवणें   नखाला माती न लागणें   ढुंकून न पाहाणें   धन करणें   ताकास तूर लागू न देणे   पाय भुईला लागूं न देणें   सावलीस उभा न राहणें   पाहिला न देखला आणि चांदण्यानें ओळखला   अन्न सारें धन सोनें नाणें तीनपाव धन आणि ढोर गुरुं फुकट धन   रुख न देणें   न हिंदु र्न यवनः   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   काया पालटणें   कर न कर   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न खादी नार नी पायलीचा आहार   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   तोंडीं तीळ न भिजणें   आप काया दुःखी, पर काया सुखी   नम्रतेची काया, काया सद्‌गुणाचा पाया   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   ओ का ठो न करतां येणें   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP