Dictionaries | References

कोंबडी मेली (गेली), पिलें दाणादाण


कुटुंबात एखादा आवर करणारा मनुष्‍य गेला म्‍हणजे त्‍याचे कार्य, कुटुंब सर्व विस्‍कटून जाते. आश्रयदाता गेला म्‍हणजे त्‍याच्या आश्रयाने राहणारे सर्व लोक एकदम उघडे पडून त्‍यांची वाताहत होते. मुरगी मरी बच्चे दाणादाण, पहा.

Related Words

दाणादाण   कोंबडी मेली, पिलें दाणादाण   कोंबडी अंड्यावर बसल्‍यासारखी कुरकुर करणें   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   उलफ्याची कणिक वार्‍यानें गेली-नेली   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   तळ्याच्या आशेनें सुसर मेली   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   कोंबडी   आली गेली   कोंबडी लावगारली, म्‍हैस ओवाळली   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   औषधावांचून खरूज मेली (गेली)   लाजू लाजू मेली, त्याच गांवीं गेली   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   आथी गेली नि पोथी गेली   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   जिकडे-जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली   नुसत्या दृष्टीनें, पिलें पिशिलीं कासवानें   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   फळणें-अटक्याची कोंबडी टका फळणावळ   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   धा जाणांची आवै वाटेर पडून मेली खैं   चार आण्याची कोंबडी आणि आठ आणे फळणावळ   देवळाची गेली-फुटली घांट तर गुरवाचें (गुरविणीचे) गेलें झ्यांट   आली सुगी भरले गाल, गेली सुगी चापले गाल   रांडेजवळ रांड गेली आणि फटरांड झाली   जिकडे गेली वांझ, तिकडे झाली सांज   दुधाला गेली तेथें कांटे खायला राहिली   दिडकीची हंडी गेली पण कुत्र्याचें मन ओळखलें गेलें   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   पायाची तिडीक मस्‍तकास गेली   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   देउळची गेली घांट, गुरवाचें गेलें चर्‍हट (इयांट,शेट)   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   चंद्र व्यापली, शुद्धी गेली   ती गेली पण ते गेले नाहींत   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   धर्मांत (धर्मानें) दिलें नेसायला आणि परसांत गेली मोजायला   देवाची गेली घांट, तर गुरवाचें गेलें चर्‍हाट (झ्याट)   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   हेवा दावा, नकटी गेली चांगदेवा   तीळ खाल्‍ला तिळाइतकी भूक गेली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP