Dictionaries | References

कुंभार तसा लोटा आणि बाप तसा बेटा


कुंभारामध्ये ज्‍या मानानें कौशल्‍य असेल त्‍या मानानें तो सुबक लोटा घडील. त्‍याप्रमाणेच मुलगा हा बापा सारखाच होतो. बीज तसा अंकूर.

Related Words

चोटा चोटा, होडी लोटा!   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   बापसे बेटा सवाई   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   ओल्या रांजणाचा कांठ वळवाल तसा वळतो   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   शिकार-शिकार उठायला आणि कुत्रं हागत उभे राहण्याला गांठ पडणें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   धंदा रोखीचा आणि वायदा दिवाळीचा   निजाम आणि हजाम   स्तन-स्तना आणि वृषणा, साक्षीदारा आणि जामीना, फुकट हिसके चौघाजणा   हजरका बेटा, गैरहजरका कुत्ता   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   देवाचें नांव आणि आपला गांव   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   घरघुशी आणि घरनाशी   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   सावलीला भ्याला, आणि भुताला बिलगला   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   शेजीवांचून-विणें सरेना आणि घडीभर पटेना   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   गुळाचेच पथ्‍य करावयाचे आणि गुलगुले खायाचे   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   कोणाच्या गाईम्‍हशी आणि कोणाला उठाबशी   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP