Dictionaries | References

कुंभारीण

 f  A potter's wife. The cell-building wasp.
कुंभारीण निजूं देईना म्‍हणून गाढवीचे कान पिरगळूं नयेत
(कुंभारणीवरचा राग कुंभार गाढवावर काढतो.) एक आपल्‍या मनासारखा वागला नाही म्‍हणून भलत्‍यावर राग काढण्यात काय फायदा?
कुंभारणीच्या घरांत किडा जाईल तर तो कुंभारीणच होईल
कुंभारीण नांवाचा एक पंखयुक्त किडा असतो तो मातीचे घर करून त्‍यात किडे आणून ठेवतो व त्‍यांचे पुढे कुंभारणीत रूपांतर होते. यावरून एखाद्या टोळीत नवखा मनुष्‍य सापडला म्‍हणजे तो तसाच होतो. तु०-आपणासारीखे करिती तत्‍काळ।
 स्त्री. १ कुंभाराची बायको . २ कुंभारीण नांवाची माशी .
kumbhārīṇa f A potter's wife. Hence 2 The cell-building wasp, Vespa solitaria.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP