Dictionaries | References

कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे


मालकापेक्षां नोकर शहाणा असणें.

Related Words

साडेतीन शहाणे   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   सब शहाणे, अक्क्ल एक   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव   गाढव   मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   आपण गाढव जाल्यारि दुसर्‍यानि फटिरी बसल्यारि इत्या कोपका?   शंभर शहाणे पण अक्कल एक   कांही असती शहाणे, कांही वागती मूर्खपणें   हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो   कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे   वेडे मेजवान्या करिती, शहाणे येऊन स्वस्थ बसून खाती   अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाढव पिटी, अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाडी, मांडी, टीरी, टाळी पिटी   गाढव ओतार्‍याचें आणि बाईल म्‍हातार्‍याची   मूग खाऊन शहाणे   आमचे यजमान शहाणे आणि त्यांच्यापेक्षां उपाध्ये शहाणे   आपले गरजे, गाढव राजे   गाढव ना ब्रह्मचारी   कायदा हा गाढव आहे   घोडें कमावतें आणि गाढव खातें   पाठगा-पाठवळ-शेट शहाणे आणि बैल पाठगे-शेट शाहाणा आणि बैल पाठवळ   अनक्षर शहाणे असती, कधीं साक्षर मूर्ख ठरती   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   हिमाइतीचा गाढव   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   अभ्यंग - अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   गाढव स्‍वारीस गेले, घोडा होऊन नाहीं आलें   नवल झालें, गाढव मेलें   ज्‍याचें त्‍याला, गाढव ओझ्याला   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी-लोणारी-कुंभार कां भीक मागते   गाढव गंगेसी न्हाणिलें। जाऊनि उकरड्यावरि लोळे।।   लोणार्‍याचें गाढव सोडल्याबरोबर उकीरडा फुंकत राहावयाचें   गाढवाचे केले सोहळे आणि गाढव उकिरड्यावर लोळे   अनक्षर शहाणे असती, कधीं साक्षर मूर्ख ठरती   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   आमचे यजमान शहाणे आणि त्यांच्यापेक्षां उपाध्ये शहाणे   कामापरतें बोलावें, शहाणे व्हावे   कांही असती शहाणे, कांही वागती मूर्खपणें   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   पाठगा-पाठवळ-शेट शहाणे आणि बैल पाठगे-शेट शाहाणा आणि बैल पाठवळ   मूग खाऊन शहाणे   वेडे मेजवान्या करिती, शहाणे येऊन स्वस्थ बसून खाती   शंभर शहाणे पण अक्कल एक   सब शहाणे, अक्क्ल एक   साडेतीन शहाणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP