Dictionaries | References

कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला


दोघांचे भांडण चालले असतां मध्ये पडणारास विनाकारण प्रसाद मिळतो. मागे पहा.

Related Words

गाढवाचा नांगर फिरविणें   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   कान कुशिले सूणेशें भोवंचें   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   कान देणें   कान लांब होणें   गाढवास दिला मान, गाढवानें केले उंच कान   कान दोळे सुजौने सड्यार सुंट फुल्‍ल्‍या   कान टोचणें   कान उपटणें-धरणें-पिळणें-पिरगळणें   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   अस्वलीचा कान दरवेशाच्या हातांत   कथा ऐकून किटले कान, पण नाही झाले ज्ञान   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   लागली लहर, केला कहर   कान उघडून सांगणें   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   कानाशीं कान लावणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   कान लांबणें   कान धरून-पिळून घेणें   कान होणें   भिंतीस कान, दारास डोळे   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   वाण गाईचा, प्रजापती गाढवाचा   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   मीं पैसे मागितले, त्यानें कान झाडले   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   भिंतीला कान असतात   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   साव-साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   कान उघाडणी करणे   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   कान फुंकणे   सांगतल्याक एक तोंड, आयकतल्याक दोन कान   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   डोळे (कान) निवणें   वाण गाईचा, प्रजापती गाढवाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP