Dictionaries | References

कावळा उडण्यास आणि ढांग मोडण्यास (एकच गांठ)

   
Script: Devanagari
See also:  कावळा बसण्यास आणि ढांग मोडण्यास (एकच गांठ)

कावळा उडण्यास आणि ढांग मोडण्यास (एकच गांठ)     

ढांक=जुनाट झाड. प्रसंगवशात्‌ एका खांदीवर बसलेला कावळा उडून जाण्यास किंवा त्‍या खांदीवर येऊन बसण्यास व ती खांदी खाली मोडून पडण्यास एकच गांठ पडली. यावरून कोणी आपली समजूत अशी करून घेईल की कावळ्यानें उडतांना-बसतांना जोर दिल्‍यामुळे खांदी मोडली
तर ती खरी नव्हे. तो केवळ आकस्‍मिक प्रसंग, योगायोग होय. काकतालीय न्याय पहा.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP