Dictionaries | References

करा कार्यसिद्धि

karā kāryasiddhi Do it, and success attend you! A form of benediction.

Related Words

करा कार्यसिद्धि   घरचा पोर्‍या उपाशीं मरे, साला म्‍हणे माझे वर्‍हाड करा   करा   तुम्‍ही करा वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   करा कार्यसिद्धि   कार्यसिद्धि   आपला दाम कुडा, वाण्याशीं (कां करा) झगडा   दिवस गेला धामा, पुरे करा कामा   बारा वर्षानीं उचलला करा, माय म्हणते माझा कुसवा बरा   लक्ष्मी आली घरा, तडका आड करा   आधीं स्वतःची चूक दुरूस्त करा, मग दुसऱ्याची करा   लाड करा, लोभ करा, लेकरुं लोकाचे आणि हिंग घाला, जिरे घाला, फुलके लाखाचे   हूं हूं करा, ढोमनं भरा ढोमन्याची माह्या सोय करा   अजी, अजीची करा भाजी   आज मरा आणि उद्यां धर्म करा   आज मरा, उद्या धर्म करा   करा सेवा, खा मेवा   घरचा मारतो मुठा नि भाचा म्‍हणतो लग्‍न करा   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   ज्‍याच्या पागोट्याला जरीचे गोल, गरीब म्‍हणतो करा माझ्या पटक्‍याचें मोल   ठायींच बैसोनी करा एकचित। आवडीनें अनंत आळवावा।   दुखण्याची पारख करा, पथीचें (पथ्याचें) गाडगें चौघांणीं धरा   देव आलें घरा अन्‌ कवाड आड करा   द्या भर, करा तर्र   द्राक्षलता करा खमी, फळांच्या पडतील राशी   पाटीलबुवा! बायको करा तर म्हणे तुम्हीच व्हा   पोटाला नाहीं ठिकाण, चोटाला करा आरती   मला शुभकृत्य करा (झंवा) आणि सवाशीण म्हणा   मामुंजी मामुंजी ! लग्न करा, तुम्हीच बाईल व्हा   शंकर मारतो मुठाळया, नंदी म्हणतो माझें लग्न करा   करा   कार्यसिद्धि   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   हूं हूं करा, ढोमनं भरा ढोमन्याची माह्या सोय करा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.