Dictionaries | References

आहे तितक्यांत चालवी, सुखी आपणांस म्हणवी

मनुष्याने आपल्या प्राप्तीमध्येच निर्वाह करावा म्हणजे शेवटी सुख होते.

Related Words

आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   आपकाया दुःखी, परकाया सुखी   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   शेताचें फूल, चालवी जगाची चूल   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   निर्लज्जः सदा सुखी   काशी विद्येचें आगर आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   एकभुकी सदा सुखी   आप काया दुःखी, पर काया सुखी   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   अशी आहे तशी आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   आपलींच नावें, आपणांस विखें   मनामाजीं सुखी दुःखी, त्याचें चिन्ह जाणा मुखीं   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   ही काळरात्र चालली आहे   बोटें चाटून कोठें पोट भरलें आहे?   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   विनय-विनयशीलता हें एक अहंकाराचें भाषांतर आहे   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP