Dictionaries | References

आपल्या शहाणीवाः जाणें पुढीलांच्या मनोभावाः

( महानु.) स्वतःच्या शहाणपणानें पुढें असणार्‍यांच्या मनांत काय आहे हें ओळखतो.

Related Words

चोंदी देऊन जाणें   उभ्या मार्गानें जाणें   पाठीचें साल जाणें   विकोप्यास जाणें   डोक्‍यावरून पावसाळा जाणें   अंगावरचें जाणें   आपल्या अधिकारीं, करावी उपासनेची थोरी   गळी जाणें   आपण हंसें लोकाला शेंबूड आपल्या नाकाला   मन जाणें पापा   वस्तेरां जाणें   आपल्या शहाणीवाः जाणें पुढीलांच्या मनोभावाः   डोळे पठारास जाणें   पांवडयावर जाणें   मुलखावर उठून जाणें   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   हातावर तुरी देऊन जाणें   जिवें धुस जाणें   अंग जड जाणें   नाट जाणें   एकार जाणें   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   जेवत्‍याची खूण वाढिता जाणें   तर्‍हेस जाणें   दिवस जाणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   नाकांत काडाया जाणें   नांव पाण्यांत जाणें   खाटेवर जाणें   निढळींचा घाम भुडळींत जाणें   कामांतून जाणें   पाय पोटीं जाणें   चांचरत जाणें   खरें खोटें ईश्र्वर जाणें आणि जोशाचे ठोकताळे   लाही होऊन जाणें   नशीब ठोकुनि जाणें   विटाळ जाणें   वेल मांडवी जाणें   आपल्या पायावर आपणच धोंडा मारून घेणें   घोडें आपल्‍या गुणाने, झालें ताजेतवानें   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   अनमान्या जाणें   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   उंटावर बसून दक्षिण दिशेस जाणें   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   धुळीचे दिवे खात जाणें   वानर काये जाणें आल्याची चक्की   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP