TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

आधींच तारें, त्यांत गेले वारें

तारवांत वारे शिरल्यावर ते जास्तच उडूं लागते. एखादा मनुष्य आधीच अर्धवट वेडसर असला व वेडाच्या तारेत बडबडत असला आणि तशात त्याच्या अंगात जर भूतसंचार झाला तर त्याच्या बडबडीत आणखी भरच पडणार यात संशय नाही. तु०- आधीच उल्हास, त्यांत आला फाल्गुनमास. आधीच नाचरी, पायीं बांधली घागरी. आधींच मर्कट तशांतहि मद्य प्याला।

Related Words

अळवणी आणि तळवणी घेऊन गेले   आधींच तारें त्यावर गेले (शिरलें) वारें   आयलें वारें, गेल्ले वारें, ताज्जें कसलें चेरें चेरें   आले तसे गेले   आले वारे, गेले द्वारें (दारें-वारें), तें कोण आमचें सोयरें धायरें.   उभे वारें   ओठापर्यंत आले पण पोटांत गेले नाहीं   खेळतें वारें   ज्‍यांत त्‍यांत   झड वारें येतां असतांना माडा मुळांत रांवचें न्हंय   तारें   तीळ तांदूळ एक झाले, वाटाणे गडगडत गेले   नळी फुंकिली सोनारें, इकडून तिकडे गेलें वारें   भाटकाराचें वारें, सगळें भाटाक सारें   मनाचें वारें, सदा अंगीं भरे   मूर्खाची बात, हांशील नाहीं त्यांत   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   मी नाहीं खात, माझें मन त्यांत   रसवडे एक झाले आणि वार्‍यानें द्रोण उडून गेले   वाजतें वारें   वारें   वारें आयिल्ले तशि शीड (सूप) दिववें   वारें आहे तों उपणून घ्यावें   वारें घेणें   वारें येता तसें सूप दिवचें   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   वारें लागणें   वाववळ-वाहुटलीचें वारें चार घटका राहात नाहीं   वासरुं-वारा प्यालेलें-कानांत वारें शिरलेलें वासरुं   वासरा कानांतु वारें रिगिल्यावारि   शेळें शिताक वारें घाल्लेले म्हणके   स्वातंत्र्याचें निंद्य कार्य बरें, परि नको पारतंत्र्याचें वारें   होड रुकाक वारें लागचें चड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हूं म्हणेल त्यानें पुढें व्हावें

  • जो प्रथम बोलेल, सुचवील, रुकार देईल त्यांन धोका पतकारावा. कांहीं अप्रिय किंवा धोक्याची गोष्ट करावयाची असल्यास जो कोणी योजना सुचवितो त्याच्याच गळ्यांत तिची व्यवथा घालतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

why treeepad veedhee ? narrate
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.