TransLiteral Foundation

आंखुड शिंगी, बहु दुधी, अल्प मोली

एका मनुष्यास गाय पाहिजे होती. ती कशी हवी म्हणून विचारतां त्यानें सांगितले की, तिचीं शिंगे आखूड असावी म्हणजे ती लागण्याची धास्ती नाही व तिचे वयहि अल्प असावें, तसेच तिला पुष्कळ दूध असावें
परंतु तिची किंमत मात्र फार थोडी असावी. याप्रमाणें सर्व चांगली लक्षणें असून किंमतहि थोडी असणारी वस्तु कशी मिळणार? हे घडणें शक्य नाही. चांगल्या वस्तूस किंमतहि चांगलीच पडणार. यावरून थोडक्यात बराच फायदा मिळवूं इच्छिणार्‍याच्या बाबतीत ही म्हण वापरतात.

Related Words

बहु   अल्प   आंखुड शिंगी, बहु दुधी, अल्प मोली   गाय व्याली, शिंगी झाली   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   हलके मनाचे, ते अल्प संतोषाचे   अल्प - अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   बहु मोली, अल्प संतोषी   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   कडव्या झाडास बहु वाढ (बाज)   अल्पमोली बहु दुधी   चांगले कर्मानें थोडा पैका, कुमार्गी बहु देखा   अनंत शास्त्रं बहुलाश्व विद्या, अल्पश्व कालो बहु विघ्नताच   दारूनें बहु बुडाले, समुद्रानें थोडे ग्रासले   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   जीस बहु वर्षे कष्‍ट, ती पत तत्‍क्षणीं नष्‍ट   अल्प धन बहु योजना, करतां बुडती जाणा   बहु वचनांचा पाल्हाळ, भंग होतो तात्काळ   अल्प कार्यीं मारी हाका, मोठे कार्यी राहे मुका   अल्प ज्ञानी, मूर्खात मोठा मानी   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   अल्प दुःखी मोठा खेद, मोठीं दुःखें होतीं बंद   आशाभंगे होतो दुःखी, आशा पुरतां बहु सुखी   माझी मुलगी शिंगी, तिच्यावर माझी जिंदगी   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   मोठे कार्यीं अल्प यत्न चालत नाहीं   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   यशाच्या पाऊलवाटी, असती अल्प संतुष्टांच्या पोटीं   मन नाहीं स्थिरी, बहु तीर्थ करी   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   अल्प ज्ञानें अति हानि   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   बहु घेतो तो वेडा नसतो   काम नसतां उदास, बहु कामानें न आयास   तरवार बहु वरी   अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडें लौकर तापे   बहु वर्षै वांचला, अखेर मृत्यूचे स्वाधीन झाला   अल्प संतोष हेंच धन, जगीं तोच एक जन   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अल्प कारण, खटला मोठा   अन्न कमी बहु मुलें सुख देऊन दुःख आणिलें   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   अल्प बुद्धि मोठ्या मसलती, अर्थात्‍ करणारे फसती   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   बहु चाकर कामावर, बातमी देती घरोघर   अल्प डामर लागतां, पीप न घालवी आलें हाता   अल्प   अल्पमोली बहु दुधी   दुधी   बहु   बहु मोली, अल्प संतोषी   शिंगी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

trash

 • पु. कचरा 
 • स्त्री./अ.व. टाकाऊ वस्तू 
 • पु. पातेरा 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

घर के मंदिर में कौनसी बातों का ध्यान रखना चाहिये?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.