TransLiteral Foundation

असति अभागी आणि अशक्त, त्यांची हेळणा करणें न उक्त

दुर्देवी व दुर्बल लोकांची हेटाळणी करणें योग्य नव्हे.

Related Words

फरक-फरक करणें   उभा करणें   नांव न घेणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   सार-सार करणें   पैंबदी करणें   नवा जुना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   बाकी न ठेवणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   बाजार करणें   बरबाद-बरबाद करणें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मांडीचे उसे करणें   चूल आणि मूल   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   खितखित करणें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   दोन जिवांचा निवाडा करणें   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   शब्द खालीं पडूं न देणें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अभागी   अशक्त   आणि   उक्त   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   दारूबाज वाईटवाणा, करितो जिवाची हेळणा   निजाम आणि हजाम   हग ओक आणि स्वर्ग लोक   हेळणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

SUKAKṢA(सुकक्ष)

RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

vastudoshavar udakshant ha paryay ahe ka ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

  • Meanings in Dictionary: 717,893
  • Total Pages: 47,439
  • Dictionaries: 46
  • Hindi Pages: 4,555
  • Words in Dictionary: 325,717
  • Marathi Pages: 28,417
  • Tags: 2,707
  • English Pages: 234
  • Sanskrit Pages: 14,232
  • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.