TransLiteral Foundation

अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई

[हवई=चंद्रज्‍योत] अतिशय सुंदर पण व्यभिचारी मुलीबद्दल म्‍हणतात.

Related Words

अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   अशी   लेक   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   जांवई न्हाला, वाफा शिंपला   कालनिर्णयकोश IV. - सप्तर्षियुग की कल्पना   मोठे घरीं लेक द्यावी, भेटायची शिराणी   दाळ घालावी दाटणींत लेक घालावी अटणींत   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   बापापरीस लेक मोठा   चांगले करी, अशी सोय धरी   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   केतकीचें पानबाई की की   ज्‍याला नाहीं अक्‍कल, त्‍याची घरोघर नक्‍कल   बहु चाकर कामावर, बातमी देती घरोघर   धनगराचा जांवई, ताकासंगें शेवया खाई   भटो तुमचे लेक करटें खातात, हगतांना कळेल   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   माय तशी लेक, तमाशा देख   जांवई शोध   अशी तशी   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अशी आहे तशी आहे   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   आपघर की बापघर   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   लेजे दान की दीजे प्राण   घातक or की   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   जीवु गोडु की गोड गोड   खाटक-की-खाटीक   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अवघड जागीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अशी   अशी होणें   उठवळ सासू, थोट जांवई   केतकीचें पानबाई की की   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   कानाला कोपरा जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   काळोखी-की   की   घातक or की   जांघाडी दुःख, जांवई वैद्य   जांवई   जावई or जांवई   जांवई आले घरीं, म्‍हणून भोळी सासू गूळ मागे वाण्या घरीं   जांवई आले घरीं, सासू निघाली माहेरी   जांवई आला माझा, अन्‌ आयाबायांनो तुम्‍ही लाजा   जांवई जेवण   जांवई डौल   जांवई नव्हे जावयाचा भाऊ, फुकट राडे नासलेस गहूं   जांवई न्हाला, वाफा पाणी प्याला   जांवई न्हाला, वाफा शिंपला   जांवई पाव्हणा आला म्‍हणून रेड्याची धार काढायची नसते   जांवई पोषाख   जांवई माझा भला, लेक बाईलबुद्ध्‌या झाला   जांवई शोध   डोळेझांक-की   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   देवी देवळांत, नायटे घरोघर   धनगराचा जांवई, ताकासंगें शेवया खाई   धाले धन्याचा लेक   नाजुक नाजूक जागीं करट(दुखणें), जांवई वैद्य   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   पत्रावळी आधीं द्रोणा, तो जांवई शाहणा   पोक्याची पिलाई, नऊ जण जांवई   बहु चाकर कामावर, बातमी देती घरोघर   बायको येडी, पोर पिसें, जांवई मिळाले तेही तसे   बायको वेडी, पोर पिसें, जांवई मिळाले तेहि तसेच   माझी मुलगी सवाई, गल्लोगल्लीं जांवई   माणसाचा अवतार-कांदा-लेक   मात्थारिं दांतें दवरुनु घेवनु, जडु जाल्लेलो जांवई   रावणाचा लेक   लेक   व्याही (जांवई) पाहुना आला तरी रेडा दुभत नाहीं   विश्र्वासघातक-की   सून मायबहीण नाहीं, जांवई गोत नाहीं   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   सासरा-सासरा सुखी, जांवई दुःखी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नित्यकृत्य

 • n  Settled employment. The daily rites and ceremonies of Brahmans. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

श्रीदत्तपुराणटीका and more books for shree dattaray
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.