Dictionaries | References

अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई

[हवई=चंद्रज्‍योत] अतिशय सुंदर पण व्यभिचारी मुलीबद्दल म्‍हणतात.

Related Words

अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   अशी   लेक   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   जांवई न्हाला, वाफा शिंपला   मोठे घरीं लेक द्यावी, भेटायची शिराणी   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   दाळ घालावी दाटणींत लेक घालावी अटणींत   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   बापापरीस लेक मोठा   चांगले करी, अशी सोय धरी   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   केतकीचें पानबाई की की   ज्‍याला नाहीं अक्‍कल, त्‍याची घरोघर नक्‍कल   बहु चाकर कामावर, बातमी देती घरोघर   धनगराचा जांवई, ताकासंगें शेवया खाई   भटो तुमचे लेक करटें खातात, हगतांना कळेल   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   माय तशी लेक, तमाशा देख   जांवई शोध   अशी तशी   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अशी आहे तशी आहे   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   आपघर की बापघर   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   लेजे दान की दीजे प्राण   घातक or की   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   जीवु गोडु की गोड गोड   खाटक-की-खाटीक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP