TransLiteral Foundation

अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः

मांजराचा रंग काळा असला तरी डोळा पिवळा किंवा घारा असतो. या गोष्टी निसर्गनिर्मित आहेत. यांस कोणतेहि कारण सांगता येत नाही. तेव्हां ज्या गोष्टी नैसर्गिक असून त्यांची कारणपरंपरा सांगता येत नाही, अशा बाबतीत ही म्हण वापरतात.

Related Words

मांजर-मांजर आडवें येणें   फुटका डोळा काजळानें साजरा   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   हुंद्राक मांजर गवाय   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   धर्माची आई आणि काय देई   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   कसें करूं, काय करूं   सहज डोळा फिरकावीन, चार आणे टरकावीन   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   डोळा ओळखणें   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   धन्याचा डोळा चाकराचे हातापेक्षां जास्त काम करितों   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   काळी वेल   काळी प्रजा   असतां संपत्ति लीन व्हावे, विपत्ति काळी धैर्य धरावें   सोन्याची सुरी विधवेची आणि काळी गळसुरी सवाष्णीची   मांजर अगदीं डोळे झांकून दूध पितें   डोळेझांक-की   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   नादान की दोस्ती जीका जान   पांढरीचा डोळा   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   काय बा वेचें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   अंधळा डोळा   अशी   अशी होणें   आई काळी   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   इच्छा काय आणि झाले काय   ईश्र्वरी लीला   उडाऊ आणि व्याजखोर, उंदरास जसे मांजर   उंदीर मांजर   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   एक डोळा   केतकीचें पानबाई की की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कधी काळी   कुर्‍हाडीचा घाय, तेथे बघतोस काय   कसा काय   काय   काळें मांजर   काळी   काळोखी-की   की   गट गोळा, वरती डोळा   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गुराख्याला गुरें चुकली म्‍हणून धन्याला चुकतील काय   गाढवांस गुळाची चव काय   गांवचा डोळा   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   गोळ्या मागे गोळा, माझा डोळा   घातक or की   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   जो आहे बहू भोळा, त्‍यावर ठकाचा डोळा   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   डोळेझांक-की   डोळा   डोळा देणें   ताटाखालचे मांजर   ताटाखालचें मांजर   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दलालास दिवाळें काय   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   दिली गाय, तिची आशा काय   दिसायला भोळा आणि मुदलावर डोळा   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   पंढरीचा डोळा   पांढरीचा डोळा   पायाचा डोळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

playa

 • पु. प्लाया 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.