TransLiteral Foundation

अशी कां धुसफूस, दोन पैशाचे तीन ऊंस

एक स्त्री आपल्या नवर्‍यास लवकर काही तरी जेवावयास घालून कामावर पाठवीत असे व नंतर आपण चैन करीत असे. त्या नवर्‍यास काही दिवसांनी ही गोष्ट कळली. तेव्हां एके दिवशी तो बाहेर कामावर जाण्याचे निमित्त करून बाहेर पडला पण हळूच परत येऊन माळ्यावर लपून बसला. इकडे स्त्रीनें चांगले ताटभर दहीभाताचे जेवण करून नंतर दोन पैशास तीन ऊंस घेऊन खाल्ले. पुढें नवरा हळूच बाहेर जाऊन रोजच्याप्रमाणे सायंकाळी कामावरून घरी परत आला त्यावेळी स्त्रीनें विचारले की, ‘कशी काय खबरबात?’ तेव्हां त्यानें उत्तर दिले की, ‘ताटभर दहीभात!’ तेव्हां ती मनांत चरकली, पण तिनें तिकडे लक्ष दिले नाही. पुढें नवरा सारखी धुसफूस करूं लागला तेव्हां तिने पुन्हा विचारले की, ‘अशी कां धुसफूस?’ तेव्हां त्याने उत्तर दिले की, ‘दोन पैशाचे तीन ऊंस?’ तेव्हां तिने विचारले की, ‘खाल्ले कुणी?’ तेव्हां त्यानें उत्तर दिले की, ‘आमच्या राणीसाहेबांनी.’ याप्रमाणें तिला आपले बिंग फुटल्याचे कळून आले व पुढे ती नीट वागू लागली व चोरून खावयाचे सोडून दिले.

Related Words

कां   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   दोन जिवांचा निवाडा होणें   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   (दोन) पाटया टाकणें   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   दोन दिवस असे, दोन दिवस तसे   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   ऊंस दिसती वांकुडे। परी अंतरी रसाळ।।   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   तीन, मर्दनानें वाढणारें   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   तीन अमावास्‍या   तीन, क्षेत्रांतील दृश्यें   जणाचे हातीं दोन धोंडे   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   बामणा वर्म कितॅं, जानव्या तीन पेड   तीन पैशाची झटापटी, लाख रुपयांची मलमपट्‌टी   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   ऊंस गोड कां संग (सांगात) गोड   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दुग्धें न्हाणिला वायस, तरी कां होईल राजहंस   ऊंस रंगणें   अशी आहे तशी आहे   हडक्या ऊंस   तीन तेरा (वाजणे   तीन लक्षामाजीं एक पतिव्रता   हरा वारा देवारा, ताकाचा डेरा (दोन दिवसाचा)   दीड पाव वेणी आणि तीन पाव गंगावन   दिडकीला तीन शेर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   तकतक-कां   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   चालत्‍या गाड्याला अडखळणें कां   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   आबिल खेळूं कां तबिल खेळूं   आसोड्या घुऊं कां पासोड्या धुऊं   पळी असतां हात कां पोळवावा?   तीन ककार   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   कर्म दोन पाऊलें पुढें   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   अशी   अशी होणें   आडसाली ऊंस   आधीं गुंततोस कां, मग कुंथतोस कां   ई न मी न सवा तीन or ई न मी न साढे तीन   ऊंस   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   ऊंस गोड कां संग (सांगात) गोड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय जाळ्या-मुळ्यासुद्धां खावा?   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   ऊंस दिसती वांकुडे। परी अंतरी रसाळ।।   ऊंस बाहेर दिसतो काळा, आंत रसाचा आगळा   ऊंस रंगणें   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   एकाचे दोन करणें   कां   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   खयंथ गेल्‍यार फळसाक पानां तीन   खयंथ गेल्‍यार सांगटाक कांटे तीन   खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन   चालत्‍या गाड्याला अडखळणें कां   झकाझक or कां   ठकठक or कां   ढकढक or कां   तकतक-कां   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   तीन   देवाजवळ मागितला एक (डोळा), देवानें दिले दोन   दिले गाय दांत कां नाहीं   दोन   दोन बोटें स्वर्ग उरणें   धुसफूस   फकाफक or कां   शिंपणें-शिंपणीचा ऊंस   हडक्या ऊंस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आचका

 • पु. एखाद्या गोष्टीचा उत्कट ध्यास , भीति , अगर तो हटकून येईल असें वाटण्यामुळें . होणारा खरोखरीचा भास ; स्वप्न पडण्यास कारण होईल इतका मनावर पडलेला पगडा . उचका पहा . ( वचक ) 
 • m  A sudden and smart pull. A shock. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Do we have copyrights for everything published on this website?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.