TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय

अपकाराचा प्रतिकार करण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे तिकडे मुळींच लक्ष्य न देणें व त्याची उपेक्षा करणें हा होय.

Related Words

  |  
अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   अपकार   अपकीर्तीतें भिणें अपकार न करणें   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   असुरी उपाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   इच्छा काय आणि झाले काय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   ईश्र्वरी तंत्रास उपाय नाही   उपाय   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   कुंकडा पिला म्‍हण उस्‍तूं शिकौच्या जाय?   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   कुर्‍हाडीचा घाय, तेथे बघतोस काय   कसा काय   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   काय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खाय खाय, मसणांत जाय   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गुराख्याला गुरें चुकली म्‍हणून धन्याला चुकतील काय   गाढवांस गुळाची चव काय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चोराक विच्चु चाविल्‍ले वारि

  • (गो.) चोराला विंचू चावला तरी पकडले जाण्याच्या भीतीमुळे त्‍याला ओरडतां येत नाही. काही काही दुःखेहि अशी असतात की, ती मूकपणें सोसावी लागतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

I want Ganesh Puran marathi book which is on your site by Balbheem Bhat.
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.