TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - अष्टोत्तरीदशानयनप्रकारः

मानसागरी - अध्याय ५ - अष्टोत्तरीदशानयनप्रकारः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


अष्टोत्तरीदशानयनप्रकारः

अष्टादशांशः क्रियतेंशुमाली लब्धं द्विसार्द्ध क्रियते हिमांशुः ।

त्रिभागसूरः सकलश्च भौमस्तस्य त्रिंशः सकलः शशीजः ॥१॥

भानोस्त्रिभागः कुजयुक्तसौरिरर्द्ध कुजश्चन्द्रयुतो गुरुश्च ।

भानोर्द्विगुण्यः क्रियते च राहुर्हिमांशुभानुसहितश्च शुक्रः ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-03T04:31:56.7830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Leyden jar

  • Elec.Eng.(so called from its having been invented in Leyden, Dutch city- as a capacitor consisting of glass jar) लायडेन जार 
  • लेडेन पात्र 
  • लेडन बरणी 
RANDOM WORD

Featured site