TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - विंशोत्तरीदशानयनम्

मानसागरी - अध्याय ५ - विंशोत्तरीदशानयनम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


विंशोत्तरीदशानयनम्

मंगलाचरणम् ।

प्रणम्य सर्वज्ञमनन्यचेतसं लसत्तमं ज्ञानमणिं महोदधिम् ।

दशाफलं वच्मि महर्षिभाषितं स्वबोधरुपं स्वगुरुपदेशात् ॥१॥

तत्रादौ विंशोत्तरीदशानयनम् ।

सूर्ये विंशतिमो भागः शशिनि द्वादशः १२ स्मृतः । सूर्यषड्भागयुज्भौमदशा चान्तर्दशा भवेत् ॥१॥

आदित्यात्रिगुणो राहो रविचन्द्रयुतो गुरुः । सूर्यस्तु द्विगुणो भौमो मिलितस्तु शनिर्भवेत् ॥२॥

बुधश्चन्द्रयुतो भौमः केतुर्मङ्गलवत्सदा । चन्द्रमा द्विगुणः शुक्रः परमायुः प्रकीर्तितम् ॥३॥

षट् ६ दश १० सप्ता ७ ष्टादश १८ षोडशनन्देन्दवो १९ मुनिशशाङ्काः १७ । सप्त ७ नखा २० वर्षाणां रव्यादीनां यथाक्रमशः ॥४॥

कृत्तिकामवधिं कृत्वा भरण्यवधि गण्यते । विंशोत्तरीदशाचक्रं षटत्रिंशद्भिश्च कोष्ठकैः ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-02T22:27:47.8630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तीन पैशाची झटापटी, लाख रुपयांची मलमपट्‌टी

  • तीन पैशाकरितां मारामारी केली त्‍यांत जो मार लागला ती दुखापत बरी करण्याकरितां लाख रुपये औषधात खर्च करावे लागले. एखादे वेळी क्षुल्‍लक कारणासाठी मारामारी किंवा भांडण होऊन तन्निवारणार्थ शेकडो रुपये खर्च होतात. 
RANDOM WORD

Featured site