TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
राम प्रार्थना प्रकरण

राम प्रार्थना प्रकरण

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


राम प्रार्थना प्रकरण
पूर्णकां गुणग्रामं विश्रामं कामविद्विष: ॥
कामाभिरामं श्रीरामं मेघश्यामं नमाम्यहम् ॥१॥
नमो नमस्ते रघुवंशकेतोर्नमो नमस्ते भवसिंधु सेतो: ॥
नमो नमस्ते करुणार्द्रचेतोर्नमो नमस्ते जगदेकहेतो: ॥२॥

ॐ नमो भगवते श्रीमते सर्वोत्तमाय परिपूर्णकामाय सद्‌गुणग्रामाय भक्तजनमनोविश्रामाय कल्पद्रुमारामाय त्रिभुवनसार्वभौमाय लोकाभिरामाय उद्धतमुनिवर्यवामाय रघुवंशललामाय सजलजलधरश्यामाय सीतारामाय नमोनम: ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-01-07T02:55:52.8470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अक्कलेचा खंदक

  • अक्कल मुळींच नसणारा मनुष्य 
  • ज्या मनुष्यामध्यें अक्कलेच्या ठिकाणीं केवळ खड्डा आहे किंवा खंदकासारखी ज्याची अक्कल खोल आहे असा मनुष्य 
  • मूर्ख, अडाणी इसम. ‘ नानास वरच्यासारखीं अघळपळघळ सर्टिफिकिटें देणारे तरी अक्कलेचे खंदक होते असें म्हणणें माग आहे.’ नि. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site