TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|श्री गणेश स्तोत्र माला|
श्लोक १८१ ते १८९

श्रीगणेशसहस्त्रनाम - श्लोक १८१ ते १८९

विश्वातील सर्व कारणांचे कारण असणारा असा सर्वात्मा, वेदांनी ज्याची महती गायली आहे, सर्वप्रथम पूजनीय असणार्‍या अशा गणेशाला मी वंदन करितो.


श्लोक १८१ ते १८९
समस्त-कलह-ध्वंसि दग्ध-बीज-प्ररोहणम्‌ ।
दु:स्वप्नशमनं क्रुद्ध-स्वामि-चित्तप्रसादनम्‌ ॥१८१॥
षटकर्म अष्टमहासिद्धि त्रिकालज्ञानसाधनम्‌ ।
परकृत्य-प्रशमनं परचक्रविमर्दनम्‌ ॥१८२॥
सङ्ग्रामरड्गे सर्वेषाम्‌ इदम्‌ एकं जयावहम्‌ ।
सर्ववन्ध्यत्व-दोषघ्नं गर्भरक्षैककारणम्‌ ॥१८३॥
हे स्तोत्र सर्व कलहांचा नाश करणारे, जळलेल्या बीजासही अंकुरित करणारे, दुष्ट स्वप्नांचा नाश करणारे, क्रुद्ध झालेल्या स्वामीचे मन शांत करणारे, स्नान, संध्योपासना, दान, देवपूजा, अतिथिसत्कार आणि वैश्वदेव ही नित्य सहा कर्मे, आठ महासिद्धी व त्रिकालज्ञान यांचे साधन ठरणारे, शत्रूंच्या कृत्यांचा विध्वंस करणारे, परकीय आक्रमण परतविणारे, समरांगणावर सर्वांना हेच एक जय देणारे, सर्व प्रकारचा वंध्यादोष घालविणारे, गर्भाच्या रक्षणाचे मुख्य कारण असणारे आहे. ॥१८१-१८३॥
पठ्यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपते: इदम्‌ ।
देशे तत्र न दुर्भिक्षम्‌ ईतय: दुरितानि च ॥१८४॥
हे ‘गणपतीचे’ स्तोत्र जेथे दररोज म्हटले जाते तेथे दुष्काळ, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, टोळ, उंदीर (ईतय:) इत्यादींचा उपद्रव होत नाही. न तद्‌गृहं जहाति श्री: यत्र अयं पठयते स्वव: ।
क्षय-कुष्ठ-प्रमेह-अर्श:-भगन्दर-विषूचिका ॥१८५॥
गुल्मं प्लीहानम्‌ अश्मानम्‌ अतिसारं महोदरम्‌ ।
कासं श्वासम्‌ उदावर्तं शूलं शोफादिसम्भवम्‌ ॥१८६॥
शिरोरोगं वमिं हिक्कां गण्डमालाम्‌ अरोचकम्‌ ।
वात-पित्त-कफ-द्वन्द्व त्रिदोष-जनित-ज्वरम्‌ ॥१८७॥
आगन्तुं विषमं शीतम्‌ उष्णं च एकाहिक आदिकम्‌ ।
इत्यादि उक्तम्‌ अनुक्तं वा रोगं दोषादिसम्भवम्‌ ॥१८८॥
सर्वं प्रशमयति आशु स्तोत्रस्य अस्य सकृत्‌ जप: ।
सकृत्‌पाठेन संसिद्ध: स्त्रीशूद्रपतितै: अपि ॥१८९॥
सहस्रनाममन्त्र: अयं जपितव्ह: शुभाप्तये ।
ज्या घरात या स्तोत्राचे पठण होते ते घर लक्ष्मी कधीच सोडत नाही. तसेच क्षय-कुष्ठ-प्रमेह, मूळव्याध (अर्श)-भगंदर-पटकी-गुल्म, प्लीहा-खडा-अतिसार-उदरवृद्धी-खोकला-दमा-उदावर्त (आतडयाचा रोग, मल-मूत्र-अवरोध)-शूल-टयूमर (शोफ) इत्यादिकांची उत्पत्ती-शिरोरोग-वमन-उचकी-गण्डमाला-अरुची-वात-पित्त-कफजनित द्वन्द्व (शीतज्वर, रक्तषित इ.) त्रिदोषजनित ज्वर, आगन्तुक ज्वर, विषमज्वर, शीतज्वर, उष्णज्वर एक दिवसीय आदि ज्वर येथे कथित अथवा अकथित दोषादिसंभवरोग या सर्वांचे या सहस्रनामस्तोत्राचा एक वेळ जप केला असता शीघ्र शमन होते, तसेच स्त्री, शुद्र आणि पतितांनीसुद्धा शुभ प्राप्तीसाठी या स्तोत्राचा जप करावा. ॥१८५-१८९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-04-16T04:13:49.7230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

decided at a high level

 • उच्च स्तर पर निर्णित 
 • उच्च पातळीवर ठरवलेले 
RANDOM WORD

Did you know?

निर्जीव गाड्यांची पूजा करतात, यामागील शास्त्र काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.