TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कांबड नाचाची गाणी - घोशे दादा

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


घोशे दादा
घोशे दादा
वाटंचे रे पाखरू घोशे घोशे दादा
येवढा निरोप निरोप सांगजो
मामाला पागीर नेसाया सांगतो

वाटंचे रे पाखरू घोशे घोशे दादा
येवढा निरोप निरोप सांगजो
मामीला मांद्री नेसाया सांगतो

वाटंचे रे पाखरू घोशे घोशे दादा
येवढा निरोप निरोप सांगजो
मेव्हण्याला दुंदा नेसाया सांगतो

वाटंचे रे पाखरू घोशे घोशे दादा
येवढा निरोप निरोप सांगजो
मेव्हणीला साडा नेसाया सांगतो

घोशे दादा
वाटेवरच्या पाखरा घोशे दादा
एवढा निरोप निरोप सांग जा
सासर्‍याला जाळे नेसायाला सांग जा

वाटेवरच्या पाखरा घोशे दादा
एवढा निरोप निरोप सांग जा
सासूला चटई नेसायाला सांग जा

वाटेवरच्या पाखरा घोशे दादा
एवढा निरोप निरोप सांग जा
मेव्हण्याला गोणपाट नेसायाला सांग जा

वाटेवरच्या पाखरा घोशे दादा
एवढा निरोप निरोप सांग जा
मेव्हणीला साडी नेसायाला सांग जा

हे एक उपहासात्मक विनोदी ढंगाचे गाणे आहे. यात जावई एका पाखराच्या मार्फ़त आपण सासुरवाडीला येत आहोत असा निरोप देत आहे. तेथील दारीद्रय एवढे आहे की माणसांच्या अंगावर लाज झाकण्यांइतके कपडेही नसतात; त्यामुळे मासे पकडण्याचे जाळे, चटई, गोणपाट वस्त्राप्रमाणे गुंडाळून ध्यावेत असे तो सांगतो आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T20:58:50.7500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Malaria Medical Officer

  • वैद्यकीय अधिकारी, हिवताप 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site