TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कांबड नाचाची गाणी - भुडूक फ़ुटला

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


भुडूक फ़ुटला
भुडूक फ़ुटला
भुडूक फ़ुटला वज्रामधी रं वज्रामधी
ते डवरे कुटलं सतीमधी रं सटीमधी

भुडूक फ़ुटला वज्रामधी रं वज्रामधी
ते बांडगं कुटलं लग्नामधी रं लग्नामधी

भुडूक फ़ुटला वज्रामधी रं वज्रामधी
ते डोकर्‍या कुटलं पाचवीमधी रं पाचवीमधी

भुडूक फ़ुटला वज्रामधी रं वज्रामधी
ते पोरी कुटलं देजामधी रं देजामधी

(सटी/लग्न/पाचवी/देज-वेगवेगळे विधी, या प्रसंगी नाच-गाणी होतात, बांडे-तरुण, कुटणे-चीत करणे/हारवणे(नाच-गाण्यात) या अर्थाने, वाज्रातून पाणी फ़ुटणे-अशक्य असलेली गोष्ट शक्य करून दाखवणे)

पाणी फ़ुटले
पाणी फ़ुटणे वज्रामधून रे बज्रामधून
त्या म्हातार्‍यांना ठोकले रे सटीच्यावेळी

पाणी फ़ुटणे वज्रामधून रे बज्रामधून
त्या बांड्यांना ठोकले रे लग्नाच्यावेळी

पाणी फ़ुटणे वज्रामधून रे बज्रामधून
त्या म्हातार्‍यांना ठोकले रे पाचवीच्यावेळी

पाणी फ़ुटणे वज्रामधून रे बज्रामधून
त्या पोरींना ठोकले रे देजाच्यावेळी

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T20:58:49.3430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कांतीण

  • स्त्री. कांतन अर्थ २ पहा . 
  • स्त्री. कोळ्याच्या वर्गांतील एक किडा . ह्याचें पाय लांब व शरीर काळसर असतें . माशा पकडण्यासाठीं कोळ्या सारखे हा आपल्या अंगांतून तंतु काढतो म्हणुन म्हणतात . ' पिसवा गोचिड कांतणी । ' - दावि २४४ . ' कांतण्या म्हणती घर आमुचें । - दा १ . १० . ३६ . - चें घर - न . वरील किड्याचें पांढर्‍या रंगाचें तकतकीत व चिकट असें घर . हे घराच्या सांधीकोपर्‍यात तुळवटावर आढळणें . हें लावणें असतां कापलेला भागाचें रक्त थांबतें . ( सं . कांतणें ) 
RANDOM WORD

Did you know?

अष्टगंधात कोणकोणते घटक असतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site