TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कांबड नाचाची गाणी - भेरलीचे तान्याला

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


भेरलीचे तान्याला
भेरलीचे तान्याला
घाटाचे तोंडाला कशी भेरली उपजली रं
भेरलीचे तान्याला कशी कणसरी उतरेली रं

घाटाचे तोंडाला कशी भेरली उपजली रं
भेरलीचे तान्याला कशी गावतरी उतरेली रं

घाटाचे तोंडाला कशी भेरली उपजली रं
भेरलीचे तान्याला कशी जरमरी उतरेली रं

भेरलीच्या वेलीवर
घाटाच्या तोंदाधी कशी भेरली उगवती रे
भेरलीच्या वेलीवर कशी कणसरी उतरेली रे

घाटाच्या तोंदाधी कशी भेरली उगवती रे
भेरलीच्या वेलीवर कशी गावतरी उतरेली रे

घाटाच्या तोंदाधी कशी भेरली उगवती रे
भेरलीच्या वेलीवर कशी जरमरी उतरेली रे

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T20:58:38.0130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तरटी

  • स्त्री. खरबुजाची एक जात . हिचा आंतील रंग हिरवा असतो . - कृषि ५७२ . खानदेशांत हिला जाम असे म्हणतात . 
  • स्त्रीन . १ ( तिरस्कारार्थी ) डोकसे ; टकले ; बोडके ; टाळके . नारळाची करटी . [ का . तरट ] 
  • स्त्री. एक वृक्षविशेष . 
  • स्त्री. १ गोणपाटाचे पोते , थैला . २ ओझ्याच्या गठ्ठ्याला बैल इ० कांवरुन न्यावयाच्या बुधल्याला गुंडाळावयाचा तरटाचा मोठा तुकडा ; तरटे . - वि . गोणपाटाचे केलेले ; तरटाचे . [ तरट ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

How do I contact you?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.