TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

बृहज्जातक - अध्याय ९

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


अध्याय ९

( ह्या अष्टक वर्गाची कोष्टकाने उपयोगास्तव स्पष्टता केली आहे. यात शुभ म्हणजे शुरेषा व अशुभ म्हणजे शून्य जाणावे )

अर्थ -- सूर्याष्ठिकवर्ग कोष्टक

    प्र द्वि त च पं ष स अ न द ए द्वा

सू शु शु ० शु ० ० शु शु शु शु शु ०

चं ० ० ० ० ० शु ० ० ० शु शु ०

मं शु शु ० शु ० ० शु शु शु शु शु ०

बु ० ० शु ० शु शु ० ० शु शु शु शु

गु ० ० ० ० शु शु ० ० शु ० शु ०

शु ० ० ० ० ० शु ० ० ० ० शु शु

श शु शु ० शु ० ० शु शु शु शु शु ०

ल ० शु शु शु ० शु ० ० ० शु शु शु

 

अर्थ - चंद्राष्टकवर्ग कोष्टक

    प्र द्वि तृ चं पं ष स अ न द ए द्वा

सू ० ० शु ० ० शु शु शु ० शु शु ०

चं ० शु ० ० ० ० शु ० ० ० ० ०

मं ० शु शु ० शु शु ० ० शु शु ० ०

बु ० ० शु शु ० ० ० शु ० शु ० ०

गु शु ० ० शु ० ० ० शु ० ० ० ०

शु ० ० ० शु ० ० ० ० ० शु ० ०

श ० ० शु ० ० ० ० ० ० ० ० ०

ल ० ० शु ० ० शु ० ० ० शु ० शु

 

अर्थ - मंगळाष्टकवर्ग कोष्टक

    प्र द्वि तृ चं पं ष स अ न द ए द्वा

बू पा ० ० शु ० शु ० ० ० ० शु ० ०

चं ० ० ० ० ० शु ० ० ० ० ० ०

मं ० ० ० ० ० ० शु ० ० शु ० ०

बु ० ० शु ० शु शु ० ० ० ० शु ०

गु ० ० ० ० ० शु ० ० ० शु शु शु

शु ० ० ० ० ० शु ० शु ० ० शु शु

श शु ० ० शु ० ० शु ० ० शु शु ०

ल ० ० शु ० ० शु ० ० ० ० शु ०

 

अर्थ - बुधाष्टकवर्ग कोष्टक

    प्र द्वि तृ चं पं ष स अ न द ए द्वा

सू पा ० ० ० ० शु शु ० ० शु ० ० शु

चं शु ० ० शु ० ० ० शु ० शु ० ०

मं ० ० ० शु ० ० शु ० ० शु ० ०

बु शु ० ० ० ० ० ० ० शु ० शु ०

गु ० ० ० ० ० शु ० ० ० ० शु शु

शु शु ० शु ० शु ० ० ० शु ० शु ०

श शु ० शु शु ० ० शु ० ० शु शु ०

ल शु शु ० शु ० ० ० शु ० शु ० ०

अर्थ - गुरोरष्टकवर्ग कोष्टक

प्र द्वि तृ चं पं ष स अ न द ए द्वा

सू पा ० श ० ० ० ० शु शु शु शु ० ०

चं ० ० ० ० शु ० शु ० ० ० शु ०

मं ० शु ० शु ० ० ० शु ० शु ० ०

बु ० शु ० शु ० ० ० ० ० शु ० ०

गु शु शु शु ० ० ० ० शु ० शु ० ०

शु ० ० ० ० ० शु ० ० शु ० शु ०

श ० शु ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

ल शु ० ० शु शु ० शु ० शु शु ० ०

 

अर्थ - शुक्राष्टकवर्गकोष्टक

    प्र द्वि तृ चं पं ष स अ न द ए द्वा

सू पा ० ० ० ० ० ० ० शु ० ० शु शु

चं शु शु शु शु शु ० ० शु शु ० शु शु

मं ० ० शु ० शु शु ० ० शु ० शु शु

बु ० ० शु ० शु शु ० ० शु ० शु शु

गु ० ० ० ० शु ० ० शु शु शु शु ०

शु शु शु शु शु शु ० ० शु शु शु शु ०

श ० ० शु शु शु ० ० शु शु शु शु ०

ल शु शु शु शु शु ० ० शु शु ० शु ०

 

अर्थ - शन्यष्टकवर्ग कोष्टक

     प्र द्वि तृ चं पं ष स अ न द ए द्वा

सू पा शु शु ० शु ० ० शु शु ० शु शु ०

चं ० ० शु ० ० शु ० ० ० ० शु ०

मं ० ० शु ० शु शु ० ० ० ० शु ०

बु ० ० ० ० ० शु ० शु शु शु शु ०

गु ० ० ० ० शु शु ० ० ० ० ० ०

शु ० शु ० ० ० शु ० ० ० ० शु शु

श ० ० शु ० शु शु ० ० ० ० शु शु

ल ० ० शु ० ० ० ० ० ० शु ० ०

अर्थ - या प्रकारेंकरुन वर ( श्लोकांत ) सांगितलेली स्थाने इष्ट व पाहून अन्य ते अनिष्ट या दोहोमध्ये जे विशेष ते फल प्राप्त होते. हे जन्मकाळींच्या लग्नावरुन ( अष्टवर्ग ) उत्पन्न करावे. उपचयस्थानस्थित, ( ३, ६, १०, ११ ) मित्रगृही, स्वगृही, उच्चगृही, या स्थानचे ग्रह पूर्ण इष्ट फळ देतात, व शत्रुगृही, नीचगृही, अपचयस्थानीचे ग्रह नेष्ट फळ देतात, असे समजावे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-03T21:13:53.9470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

granulomatous thyroiditis

  • रोहकंदी अवटुशोथ 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रासंगिक पूजा म्हणजे काय? त्या कोणकोणत्या?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.