माजघरांतील गाणी - सांगा प्रभूला सैंपाक झाला...

संसारांतील सुखदुःखांच्या जोडीलाच, एकमेकींना येत असलेलीं गाणीं सहज गंमत म्हणून एकमेंकींना सांगावयाची आणि घटकाभर मजेंत वेळ घालवावयाचा, या गाण्यांना कुणीं माजघरांतील गाणीं तर कुणीं बैठकींतील गाणीं असेंहि म्हणतात.


सांगा प्रभूला सैंपाक झाला । विठुजी जेवायला चला ॥ध्रु०॥

रांगोळ्या काढुनिया लावील्या समया । लाविल्या उदबत्या सुगंधीया ।

चांदीचा हा मांडूनी पाट । कनकाचें शोभतें बघा ताट । पेला घेतिला पांचूचा कांठ ।

सर्व थाट घडवुनीं सुदर केला । विठुजी जेवायला चला ॥१॥

शोभे पान केळीचें लिंबलवणी । डाळीची नारळाची वाटली चटणी ।

कोशिंबीरी पेरू केळीची फणी । रायतीं रुचिर झालीं साजणी । भरीत वांग्या दोडक्याचें भोपळ्याचें ।

आवडीनें देवा केलें मी तुजला । विठुजी जेवायला चला ॥२॥

वाटलेली डाळ आंब्याची केली । सर्व तर्‍हेची लोणचीं वाढियलीं ।

चिंचेचा बघा ठेचा हा केला । पापड पापडीही तळली पानाला । आळूवड्या पाखड्या पुरवड्या वड्या ।

हावसेनें मी घागराहि केला । विठुजी जेवायला चला ॥३॥

कुरवड्या सांडगे आणीक फेण्या । वाढीयल्या देवा तुम्हां खाण्या ।

शिकरण आंबरस बेत हा खास । भजीं झालीं आज खमंग सुरस ।

आकवड्या, साटोर्‍या केल्या कचोर्‍या । चिरोटा, मांडा, कानवलाहि केला । विठुजी जेवायला चला ॥४॥

बटाटे फुलवर कोवळीं वांगीं । भोपळा नवलकोल यांची हो भाजी ।

डब्बल बीं बिरड्या आणि मडक्या । केल्या उसळी कणसा चवळ्यांच्या ।

रसाळी त्रिपळी अंगरस घातिला । जेवायला विठुजी चला ॥५॥

कटाच्या आमटीनें वाटी भरली । सांबार कढी सार सर्व वाढीलीं ।

गव्हाची तया करूनी खीर । घातले तयासी सुंदर केशर । लाडू दळीया, मूगदळिया, बुंदीकळिया ।

मोतीचूर बेसनहि देवाला केला । विठुजी जेवायला चला ॥६॥

गळपोळी, साखरपोळी, परणपोळी । श्रीखंड, बासुंदी घीवर जिलेबी ।

आंब्याचा तो काढुनिया रस । मीर पुडीच्या त्या लावीला वास ।

साखर नारळीचा मटाराचा भात केला । विठुजी जेवायला चला ॥७॥

दूध, तूप, ताक, दहीं, आदमोरें । तूप वाढी लिंबूं पिवळें भातावर ।

घेऊनी आपोष्णी घालीं मी प्रीती । स्वस्थ जेवावें तुम्ही देवा आजला ।

विठुजी जेवायला चला ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 20, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP