TransLiteral Foundation

माजघरांतील गाणी - दुष्ट दुर्योधन कुळकुळींत ...

संसारांतील सुखदुःखांच्या जोडीलाच, एकमेकींना येत असलेलीं गाणीं सहज गंमत म्हणून एकमेंकींना सांगावयाची आणि घटकाभर मजेंत वेळ घालवावयाचा, या गाण्यांना कुणीं माजघरांतील गाणीं तर कुणीं बैठकींतील गाणीं असेंहि म्हणतात.


माजघरांतील गाणी

दुष्ट दुर्योधन कुळकुळींत कसा ग जन्मला । दूत खेळुनी आरी आणिले पांडवाला ॥

दृष्ट हा शकुनी दुष्ट बुद्धि शिकवी कपटाला । सापळा ग एक ग‍इले पांची वासराला ।

सोडिला बाण शब्दाशी चढे गुणाला । पाही अंतरी कळ काढी माया प्राणाला ।

लागली ग चिंता शरण जाऊं कोणाचे पायीं । धांवरे धांव किष्णा श्रीरंगे माझे आई ।

संकटीं पडलें मी एकदां भेट मज देई ॥१॥

धरोनी मृदुवेणी दुःशासन हासडुनी पाडी । फरफरां ओढीत ग नेतसे सभेंत तातडी ।

डाव्या अंकावरी बस म्हणीतो जोडी । नको ग धरूं ममता भलत्याची आशा सोडी ।

धावोनी ये रे धावोनी ये दीनदयाळू वत्सला । संकट आलें मजवरी दयाळ ।

नको सख्या गुंतु कोठें आयुधा राहिली थोडी । वस्त्रहरणाचा कैफ मांडिती सारी घाई ।

संकटी पडलें मी भेठ एकदां मजला देई ॥२॥

क्षीरसागरीचा विलासी मोठा घ्यानींमनीं । अजुनि कसा ग येईना सावळा चक्रपाणी ।

रंगमहालीं नेला कां ग सत्यभामानीं । वाट बघूनि शिणले नेत्र माझे दोन्ही ।

होईल रे हानी सख्या सोडीव येऊनी । संकटीं पडलें मजला भेट एकदां देंई ॥३॥

न सोडी सत्त्व तो धर्मराज गंभीर । भीम‍अर्जुन भाकेला गंतले शर ।

नकूल सहदेव रणी भैरव वीर अनीवर । न बोलतां म्हणती रागावला ईश्वर ।

न अंधीं भीष्मद्रोण आला विदुर । सभा लोक पाहे टकमकां थोर थोर ।

एकली मी आहें त्याला गत करावी काई । संकटीं मी पडलें एकदां भेट मज देई ॥४॥

ऐकोनी इतके गहिंवरलें जगजीवन । कोण्या वेड्यानं गांजिली माझी हरीण ।

ऐकोनी धावा मनीं योग ठाकोनी । नाभी नाभी शिष्टाचा ध्वनी ऐकोनी ।

खवळले प्रेम झालें अंगाचें स्फुरण । सावरल्या जाईजुई । संकटीं मी पडलें एकदां भेट मज देई ॥५॥

दुर्योधनानें हासडितां निरी । फेडिली पहिली सोनेरी चटक अंजिरी । फेडिली दुसरी शेलारी वैजापुरी ।

फेडिली तिसरी पुन्नड नागद भर्जरी । हिरवा दोखा कंचुकी गोरु पट्यावा नेसली ।

चुन्ना खंबाईत हिरवी जाई । संकटीं पडलें एकदां भेट मज देई ॥६॥

सोडिलीं दिंडं काडिली बोभाटाची खजोरी । डाळिंबी काळी चंद्रकळा झळझळी ।

गुलाबी हिरवी वाण पुरीची खंजुरी । डाळिंबी शेवटला म्हणोनि । आपला पितांबर झाकी भेटला मजला देव श्रीहरी ।

द्रौपदीला हर्ष झाला । धाव रे धाव किष्ण श्रीरंगें माझे आई । संकटीं पडलें मी एकदां भेट मज देई ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-20T10:23:22.5930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

suffer

  • सहन करणे, सोसणे 
  • (to allow, permit) चालवून घेणे 
  • साहणे, सोसणे, सहन करणे 
  • (to allow, to permit) चालवून घेणे, खपवून घेणे 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

कोणत्याही पूजेसाठी गणपती म्हणून चिकणी सुपारीला महत्व आहे, मग बाकीच्यांना कां नाही?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site