TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संदर्भ - भाऊ बहिण १

पहाटेच्या पारी जात्यावर दळण दळताना स्त्रीया सहज गाणी म्हणत.


भाऊ बहिण

गोंदले माझे हात,

द्राक्षा पावली मुंबईत.

लाडको बंधू माझी

चुडो पाठई कागदात ।१।

काचीचो माझो चुडो,

जकाती आडयिलो.

लाडक्या बंधू माझ्या,

सोना देऊन सोडविलो. ।२।

रोहिणीच्या नि रे नागा

नागा, कोणी दुखयिलो

लाडको तान्हा बाळ,

नाग मंतिर शिकयिलो ।३।

न्हानूनी माझा घर

लप्या सप्यांनी दिसे धोर

लाडको तान्हो बाळ

भुतूर बैसलो लिनीदार ।४।

वाजेता वाजे तार,

सुटाच्या देशाचा राजा येता.

लाडको बंधू माझो,

दारी पिंपळ उजयिता. ।५।

वाजेत वाजे तार,

खुटाच्या देशाची राणी येता.

वडील भाऊजयी,

दारी तुळस उजयिता. ।६।

देवाच्या देऊळात,

पाच खेणीर पाच नाग

बहिणी बाई माझे

हात जोडूनी पुत्र माग. ।७।

दारातले तुळसी,

वाटगुळी तुझी पाना.

पिरतीची दोघाजणा,

तुळसी काढिता परदक्षणा. ।८।

दारातले तुळसी,

वाटगुळे तुझे खुर.

चहुगे माझे दीर,

सुर्यासारखा भरतार. ।९।

भरल्या बाजारात,

सुपारी झाली म्हाग.

गल्लीन येता राजा,

हिरव्या शेल्याचो बंधू माझो ।१०।

भरल्या बाजारात,

भाव बहिण भेटली.

तुझी नि माझी माया,

बंधू कशाने रे तुटली ?

काय मी सांगा भैनी,

नार अभण्णा भेटली,

अभण्णा नारीचो,

कुभण्णा गे शेजार

रीतीच्या गोस्टीसाठी

नारीन भरलो बाजार. ।११।

देवाच्या गे देवळात,

माझी निवली तानभूक.

दोघे गे माझे बंधू,

घराचे घरधनी.

तिघी गे आमी भैनी

सुखाच्या गे शेजारीणी ।१२।

गड नि रे गडाखाली,

गडा घातिली दुदीन.

लाडको बंधू माझो

घड घेईना बुधीन ।१३।

गडा नि रे गडाखाली,

गडा घातिली तवसीन.

लाडको बंधू माझो.

घड येईना हौशिन. ।१४।

दगल्या माझ्या जीवा,

जीवा, समिद्रा घेई उडी.

बांधव पैल तडी,

भैनी बाईला हात जोडी

फुलाची केली होडी

भैनी शोधिता दोनय तडी ।१५।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:19:32.9470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मुबारक

  • पु. संतोष ; इनाम ; बक्षीस . - वि शुभ ; मंगलदायी शल ; सुखी . [ अर . मुबारक ] 
  • ०करणें इनाम देणें . शिर्के यांशीं गांव व महाल मुबारक करुन त्यांची कन्या महाराजांनीं आपले पुत्रास केली . - चित्रगुप्त ५ . 
  • ०बाद वादी मुबरकवादी मुबारकी खी - स्त्री . अभिनंदन ; खुशाली ; आशिर्वाद ; संतोष . चार घटका मुबारकीच्या नजरा जाल्या . - ख ९ . ४६२५ . [ फा . मुबारक बाद = मंगलदायक असो ] 
RANDOM WORD

Did you know?

सूतक कोणाचे नसते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.