TransLiteral Foundation

नृसिंह जयंती - बापाचा कोप

श्रीयुत विनायक वासुदेव साठे यांनी रचलेली श्रीदत्त भजन गाथा.


बापाचा कोप
भयभीत द्विज सांगती दैत्यासी । आपुल्या पुत्रासी सांभाळावे ॥१॥
पोरे फ़ितविली भक्ति शिकविली । तेणे बहु मांडिली आळी असे ॥२॥
कळेना की आम्हां कैसा हा शिकतो । कैसा हा बोलतो ब्रह्मज्ञान ॥३॥
बाळा लागी मात मति एवढी कुठली । आमुची खुंटली मति जाणा ॥४॥
ऐकतांच दैत्य खवळला फ़ार । म्हणे हा कुमार मृत्यु माझा ॥५॥
मरण तुझे आतां खास जवळि आले । कैसे तुज भरले पिसे ऐसे ॥६॥
कोठ तुझा देव मज कां तो भीतो । सांग कां लपतो, सांग आता ॥७॥
किती तरी त्याचा शोध मी करितो । मुख न दावितो मजलागी ॥८॥
कोठे आहे तुझा देव प्रगटवी । मजला झुंजवी त्याजपाशी म॥९॥
देवासह तुज आज मी वधितो । तुज मी दावितो पराक्रम ॥१०॥
विनायक म्हणे क्रोधाने बोलत । थरथर कांपत तनु त्याची ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2020-01-26T19:10:09.1170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आप्पा सवाशेर, लिंग अडीच शेर (धडाभर)

  • ‘अय्या०’ पहा. लिंगायत वाण्याला आप्पा म्हणतात. आप्पा किडकिडीत असून त्याच्या दुप्पट वजनाचे लिंग तो गळ्यात अडकवील तर उपहासास पात्र होईल. एखाद्या मनुष्यापेक्षां त्याच्या उपाधीच जास्त प्रबळ असे झाल्यास ही म्हण वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.