TransLiteral Foundation

संग्राहिका - सौ . कुमुदिनी पवार
नवरदान घेता होतों अंगाचा थरकाप
हावशा बाळा माज्या आहे पाठीशी उभा बाप

हळद गजबजी पिवळं झाल्याती माजं पायी
नवरदेवा बाळा लेका तुजी मी वरमाई

मारुतीरायाच्या देवळी लहान नवरा सांगीयीती
बाळाला माज्या मामा पिवळामंदील बांधीयीती

हळद गजबजी हळदीबाईचा पिवळा ठसा
सयांना किती सांगू बाळ माझा ग देवमासा

हळद गजबजी  पिवळं झाल्याती माझं बाहू
सयांना किती सांगू नवरदेव ग माझा भाऊ

आयांनू बायांनू ग तुम्हा सांगते वाणायाला
हळद लागय़ीली माज्या चंदरबाणायीला

मोठयाचा नवयीरा कसा निघाला घाई घाई
करवली ग चतूईर त्येच्या गालाला काळं लाई

आयांनू बायांनू ग तुम्हां पदर पालवीते
बाळाच्या माझ्या तुम्हा हळदीची ग जाती

आयांनू बायांनू ग तुम्हा येती मी काकुलती
बाळाची माझ्या बाई येळ हळदीची ग जाती

आयांनू बायांनू ग आपून मानाच्या पहीयील्या
बाळाचा घाणा चला भराया बोहीयील्या

नवरदेवा परायास करवली ग उताय़ीळ
दिव्याच्या उजेंयीडी बाई वविती मुंडायीळ

वाजत गाजयीत आली दुरडी केळायाची
वरमाई ग झाली गोरी आपुल्या बाळाची

नवर्‍या परायास करोलीबाईचा दिमाईख
बाई ग माझी चाले हिल्लाळ समुयीख

कन्यादानाची करा घाई मामा आणि मावळण
मानाची मावळण आहे भाग्याची गवळण

हळद गजबजी बाई पिवळा माझा गोट
नवरदेवायाला कोण भरीते मळवट

वर्‍हाड उतरीलें आंबा सोडुन चिंचेखाली
गावात वर्दी गेली मैन भावाची यीन झाली

मांडवाच्या दारी बाजा वाजतो र्‍हाऊ र्‍हाऊ
पायामधी तोडा उभा नवर्‍याचा भाऊ

मांडवाच्या दारी बाजा वाजत र्‍हाऊंद्या
बाळायाचा घोडा मला खेळता पाहूंद्या

मांडव बाई घाला जागा पईस रुंद धरा
लई गोताचा नवय़ीरा

मांडव बाई घाला जोतं सोडून सव्वा हात
नवर्‍या बाळाचं लई गोत

मांडव बाई घाला निच्चळ झेंडवाचा
छंद नवर्‍याच्या बंदवाचा

इवाई करु गेल दीर दाजीबा बोलेनात
मला इवाई पेलेनात

इवाई करु गेले यीनी नाईत्या माज्या तोला
बंधूसाठी म्या बोल दिला

वीस पुतळ्यावरी सरी दाब झळकीतो साडीवरी
नवरी मामाच्या कडीवरी

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-02-28T03:27:55.9200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सरकटणें

 • अ.क्रि. १ सरकणें ; घसरणें ; निसरणें . २ वस्त्राचे दोरे वगैरे सरून विरविरीत होणें ; विसकटणें ; उसकटणें . [ सं . सृसरणें ] सरकटा - वि . निसरडा ; घसरडा . सरकटें - न . निसरडेपणा . 
 • v i  Slip or slide. 
 • अ.क्रि. १ सरसकट कोणतीहि गोष्ट करणें ; एकत्र करणें ; मिसळणें ; गोलाकार करणें . तैसे कृत्याकृत्य सरकटित । आपपर नुरवित । कर्म होय तें निश्चित तामस जाणा । - माझा १८ . ६२६ . २ एकदम , एकत्र रगडणें , नाश करणें ; सरसकट मारणें . आले देशोदेशीचें रायें । तयांचें सांगावया जावो न लाहें । ऐसे सरकटित । - ज्ञा ११ . ३९३ . ३ गिरबिडणें ; लडबडणें . तैसे पिचडी तोंड । सरकटिजेल । - ज्ञा १३ . ५६१ . 
RANDOM WORD

Did you know?

’ श्रीदुर्गासप्तशती’ ग्रंथातील कांही मंत्र जीवनातील संकटे दूर करतात काय? असे कोणते मंत्र आहेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.