मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|हरिवरदा|
अनुक्रमणिका

हरिवरदा - अनुक्रमणिका

श्रीकृष्णदयार्णवकृत हरिवरदाअध्याय    विषय
१        कृष्णावतार प्रस्तावना
२        ब्रह्मस्तुति
३        कृष्णजन्म व गोकुळगमन
४        दुर्मंत्रकथन
५        जातकर्मवर्णन
६        पूतना - मारण
७        शकट - तृणावर्त - भंजन व विश्वरूपदर्शन
८        नामकरण, बालक्रीडा, विश्वरूपदर्शन महोदयकथन
९        दधिनिर्मंथन, दामोदरबंधन
१०        यमलार्जुन - उन्मूलन
११        वृंदावनक्रीडा, वत्सात्सुर - बकासुर - वध
१२        अद्यवध
१३        विरिचि - विभव - दर्शन
१४        कौमारलीला, ब्रह्मस्तुति
१५        धेनुकवध
१६        कालियनिर्यापण
१७        कालियानिर्यापण, दावाग्निप्राशन
१८        प्रलंबवध
१९        दावानलप्राशन
२०        प्रावृट - शरत्काल - वर्णन
२१        वृंदावन - वेणुवादनक्रीडा, मिथ्यागोपीसंवाद
२२        कात्यायनीव्रत, गोपीवस्त्राहरण
२३        यज्वपत्न्याख्यान
२४        इंद्रविषाद
२५        गोवर्धनोद्धरण
२६        गोपविस्मय, नंदोपदेश
२७        अमरेंद्र - हर - ब्रह्मेंद्र - साम्राज्य - गोविंदपट्टाभिषेक
२८        वरुणलोकानंदानयन, वैकुंठदर्शन
२९        कृष्ण - गोपिका - संवाद
३०        भगवदन्वेषण
३१        गोपीगीत ( समश्लोकीसह )
३२        कृष्णदर्शन हर्षावाप्ति
३३        रासक्रीडावर्नन
३४        अंबिकावनयात्रा
३५        युग्मगीतकथन
३६        अरिष्टवध, नारद - कंस संवाद, अक्रुराज्ञापन
३७        व्योमासुरवध
३८        अक्रूर - श्रीकृष्ण - सप्रेम दर्शन
३९        राम - कृष्ण - अक्रूर - मधुराभिगमन
४०        अक्रूर - कृत - श्रीकृष्णस्तुति
४१        मथुराप्रवेश, रजकवध
४२        धनुर्भंग, कंससेनाहनन, मल्लरंगवर्णन
४३        कुवलयापीडवध, रंगप्रवेश
४४        समल्ल - कंसवध
४५        श्रीराम - कृष्ण - व्रतबंध, विद्याभ्यसन, गुरुपुत्रानयन
४६        उद्धव - व्रजाभिगमन, नंदयशोदा - प्रबोधन
४७        भ्रमरगीत, गोपीप्रबोधन, उद्धवमधुराभिगमन
४८        कुब्जासनाथीकरण, अक्रूर - सदनाभिगमन, अक्रूर - हस्तिनापूरगमन
४९        कुंती - सांत्वन, धृतराष्ट्रबोध, अक्रूर - मथुराभिगमन
५०        कृष्ण - जरासंध - युद्ध - कालयवनाचें मथुरेवर आक्रमण द्वारका - निर्मिती
५१        कालयवन - वध, मुचकुंद - चरित्र, मुचकुंदकृत कृष्णस्तवन, मुचकुंदास वरदान
५२        मुचकुंदतपोऽभिगम, जरासंध प्रलंभनआवर्त रैवताख्यान - रुक्मिणीपत्रिकार्पण
५३        रुक्मिणीहरण
५४        यादव - शिशुपालादि - युद्ध, कृष्ण - रुक्मिणीविवाह
५५        प्रद्युम्नावतार, शंबर - वधादि - वर्णन
५६        जांबवती - सत्यभामा यांचा श्रीकृष्णाशी विवाह
५७        स्यमंतकाख्यानाची समाप्ती
५८        श्रीकृष्णाची पंच पाणिग्रहणे
५९         भौमासुरवध, पारिजातहरण, षोडशसहस्र नृपकन्यापाणिग्रहण
६०         कृष्ण - रुक्मिणी प्रेमकलह
६१         श्रीकृष्णसंतती, पुत्रपौत्रादि - विवाह - कथन
६२         अनिरुद्ध - बंधन
६३         श्रीकृष्ण - शिव - युद्ध, बाणबाहुखंडन, उषानिरुद्ध - विवाह
६४         नृगाख्यान
६५         बलदेव - विजय, यमुनाकर्षण
६६         पौण्ड्रक - काशीराज - वध
६७         द्विविदवानर - वध
६८         बलभद्रविजय, सांभ - लक्ष्मणा - विवाह
६९         षोडशसहस्र हरिलीलावलोकनलालसा, नारद - निर्यापण
७०         भगवदाह्निक, नृपग्लानिकथन, नारदागमन, युधिष्ठिर - वृत्तांत विचारण
७१         इंद्रप्रस्थात कृष्णगमन
७२        जरासंधवध
७३        नृपविमोक्षण
७४         चैद्यवधादि, राजसूयकथन
७५         राजसूयसमाप्ति, दुर्योधनविषादकथन
७६         शाल्व - प्रद्युम्न - समरवर्णन
७७         शाल्ववध
७८        वक्रदंत - विदूरथ - वध, रामहस्तें सुतहनन
७९         बल्वलवध, बलरामयात्रासमाप्ति
८०         भगवद्ब्राह्मणसंवादे गुरुपरिर्यानुस्मरण
८१         पृथुकाख्यान ( सुदामा )
८२         सूर्योपरागतीर्थयात्रा
८३        वृष्णिकुरुसंगमवर्णन
८४        कुरुक्षेत्रयात्रा, वसुदेवमखवर्णन, नंदवसुदेवसंवाद
८५         वसुदेवकृत वासुदेवस्तवन, देवकीष्ट्पुत्रानयन
८६         सुभद्राहरण, श्रुतदेवमैथिलानुग्रहकरण
८७         वेदस्तुतिनिरूपण
८८         हरिहरोभयशीलपरीक्षार्थ वृकासुरोपाख्यान
८९        देवत्रयपरीक्षण, द्विजपुत्रानयन
९०         श्रीकृष्णलीलाचरितकथाN/A

References : N/A
Last Updated : May 10, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP