TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|वधू-वर परीक्षा|धर्मशास्त्रानुसार वधूपरीक्षा|
वधूंची निषिद्ध व ग्राह्य बाह्यलक्षणे

वधूंची निषिद्ध व ग्राह्य बाह्यलक्षणे

प्रस्तुत ग्रंथ १९०१ साली बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनी प्रसिद्ध केला होता.


मनुस्मृतिमते वधूंची निषिद्ध व ग्राह्य बाह्यलक्षणे
बाह्य लक्षणांपैकी ‘ निषिद्ध ’ कोणती व ‘ ग्राह्य ’ कोणती याबद्दल प्रयोग ग्रंथातून ‘ तनुलोमकेशदशन ’ इत्यादी मनुवचनांचा मोघम हवाला दिला आहे. मनुस्मृती अ. ३ येथे वचने पुढीलप्रमाणे आली आहेत:
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ॥
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलाम् ॥८॥
नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ॥
न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥९॥
[ नातिस्थूलां नातिकृशां न दीर्घां नातिवामनां ॥
वयोधिका नाङ्गहीनां न सेवत्कलहप्रियाम् ॥ ]
अव्यंगाङ्गीम सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ॥
तनुलोमकेशदशनां मृद्वंगीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥१०॥
यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ॥
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधर्मशंकया ॥११॥
अर्थ : जी कन्या वर्णाने कपिल म्हणजे सोन्याप्रमाणे पिवळी असेल, अथवा अशा प्रकारचा जिन्या केशांचा वर्ण असेल; जिला ( सहावे बोट इत्यादी प्रकारचे ) जास्ती अंग असेल; जी असाध्य व्याधीने ग्रस्त असेल, जिच्या मस्तकावर केश आले नसतील, अगर ते आले असल्यास गळून गेले असतील; जिला फ़ारच केश असतील; जी कठोर शब्दांनी बडबड करणारी असेल; जिचे नेत्र रोगादिकांच्या कारणाने पिंगट वर्णाचे अथवा बुबुळे वर उचललेली अशा प्रकारचे असतील; जिला नक्षत्र, वृक्ष, नदी, चांडाळ, पर्वत, पक्षी, सर्प, दासी यांपैकी कोणतेही भयंकर नाव असेल; जी अंगाने अतिस्थूल अथवा अतिकृश असेल; जी अंगाने उंच काठीची असेल तर अगर फ़ार ठेंगणी असेल; जिचे वय वराच्या वयाहून अधिक असेल; जिचे ( हाताची बोटे कमी इत्यादी प्रकारे ) कमी अंग असेल; अथवा जी भांडखोर असेल, अशा कन्येस वरू नये. जिच्या अंगात काही व्यंग नाही; जिचे नाव सौम्य आहे; जिची लव अथवा केश जाड नाही; जिचे दात मोठे नाहीत; व जिचे अंग मृदू आहे, अशा स्त्रीस वरावे. जिला भाऊ नसेल, किंवा जिच्या पित्याचे नाव माहीत नसेल, ती पुत्रिका-धर्माची अनुसरणारी असेल अशा शंकेने तिच्याशी जाणत्या मनुष्याने विवाह करू नये.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:55:13.3600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŚUKRA II(शुक्र)

  • A son of Vasiṣṭha. Seven sons were born to Vasiṣṭha by his wife Ūrjjā; they were, Rajas, Gotra, Ūrddhvabāhu, Savana, Anagha, Sutapas and Śukra. All these seven persons were the Saptarṣis of the third Manvantaram [Viṣṇu Purāṇa, Part 1, Chapter 10]. In [Agni Purāṇa, Chapter 20] the names of the seven sons of Vasiṣṭha and Ūrjjā are given as Rajas. Gātra, Ūrddhvabāhu, Savana, Alaghu, Śukra and Sutapas. 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रीदत्तपुराणटीका and more books for shree dattaray
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.