TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रसंग दुसरा - प्रसंग समाप्त

श्री संत शेख महंमद ( १५६०-१६५०) महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील संत होते त्यांचे मुळ गाव श्रीगोंदा, जि अहमदनगर.
शेख महंमदाना महाराष्ट्रात कबीराचा अवतार म्हणून ओळखले जाते.प्रसंग समाप्त
जीव निद्रा पळोन जाय तत्त्वतां । प्रेमें लागे उन्मनी अवस्‍था । तें मज सांगावें जीं प्रेम महंता । गुह्य मायबापा ॥१०१॥
आतां ऐक पां एकांतीचा उद्गार । बोले सद्‌गुरु होऊनि उदार । प्रकट न करावें जनाभितर । संत कोपतील तूंतें ॥१०२॥
प्रसंग पहिल्‍यापासूनि दुसरा । समाप्त आरंभिला तिसरा । सावध अनुभवी अनुसरा । शेख महंमद म्‍हणे ॥१०३॥
सद्‌गुरु म्‍हणजे शेख महंमदास । तिसरे प्रसंगीं होऊनियां उदास । काय पुसणार तें मज पूस । ‘ना-भी’कार दिधला ॥१०४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:53:09.2330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उंट कोण्या कानीं (कोनीं) बसेल कोण जाणें (त्याचा नेम नाहीं)

 • (एका उंटावर एका बाजूला भाजीपाला व दुसर्‍या बाजूस मडकी घालून एक माळी व एक कुंभार चालले होते. वाटेत उंट मधून मधून भाजीच्या बाजूस तोंड वळवून भाजी ओरबाडी व खाई. ते पाहून कुंभार पोट धरधरून हसे 
 • माळी बिचारा उगाच राही. पुढे एकदा विश्रांतीच्या जागी उंट खाली बसला व मडकी होती त्या कुशीला कलंडला. तेव्हा सार्‍या मडक्यांचा चुरा झाला. ते पाहुन कुंभार फार कष्टी झाला. यावर माळी वरील वाक्य म्हणतो. म्हणजे आपल्या हाती बरेवाईट होण्याचे थोडेच आहे?) दुसर्‍याचे नुकसान झालेले पाहून आनंदू नये. आपल्यावरहि कधी तशी पाळी यावयाची 
 • त्याचा नेम नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

भीमा माहात्म्य हा ग्रंथ उपलब्ध होइल का?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.