चमकाध्यायः - अनुवाक दहावा

रूद्राध्याय आणि चमकाध्याय पठण केल्याने श्री शंकराची कृपा होऊन, इच्छित सर्व कार्ये पार पडतात.


गर्भाश्च मे वत्साश्च पे त्रविश्च मे त्र्यवी च मे
दित्यवाट च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे
पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट च मे
तुयौंही च मे षष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म
उक्षा च मे वशा च मऋषभश्च मे वेहच्च
मेऽनडवाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां
प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पतां
व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पत श्रोत्रं
यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां
वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां
यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥१०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 02, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP