चमकाध्यायः - अनुवाक पहिला

रूद्राध्याय आणि चमकाध्याय पठण केल्याने श्री शंकराची कृपा होऊन, इच्छित सर्व कार्ये पार पडतात.


ॐ अग्नाविष्णू सजोषसे मा वर्धन्तु वां गिर: ।
द्युम्नैर्वाजे भिरागतम्‌ ॥

ॐ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे
धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे
श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मेऽपानश्च मे
व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक्च मे
मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे
सहश्चम आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे
वर्म च मेंडानि च मेऽस्थानि च मे परू षि च मे
शरीराणि च मे ॥१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 02, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP