बायांची गाणी - लागलाय चटका

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


लागलाय चटका
खाली बसा, खाली बसा तुम्ही दोनतीन घटका
बायांच्या गाण्याचा लागलाय चटका
घरवाले बाईसला जाऊन हटका
दारूचे रं दारूचे कपाचा लागलाय चटका

खाली बसा, खाली बसा तुम्ही दोनतीन घटका
बायांच्या गाण्याचा लागलाय चटका
घरवाले दादासला जाऊन हटका
विडीचे रं विडीचे घुटक्याचा लागलाय चटका

खाली बसा, खाली बसा तुम्ही दोनतीन घटका
बायांच्या गाण्याचा लागलाय चटका
घरवाले मामासला जाऊन हटका
ताडीचे रं ताडीचे कपाचा लागलाय चटका

लागलीये चटक
खाली बसा, खाली बसा तुम्ही दोन्तीन घटका
देवीच्या गाण्यांची लागलीये चटक
घरच्या बाईला, जाऊन हटका
दारूच्या रे दारूच्या कपाची लागलीये चटक

खाली बसा, खाली बसा तुम्ही दोन्तीन घटका
देवीच्या गाण्यांची लागलीये चटक
घरच्या दादाला, जाऊन हटका
विडीच्या रे विडीरूच्या कपाची लागलीये चटक

खाली बसा, खाली बसा तुम्ही दोन्तीन घटका
देवीच्या गाण्यांची लागलीये चटक
घरच्या मामाला, जाऊन हटका
ताडीच्या रे ताडीच्या कपाची लागलीये चटक

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP