बायांची गाणी - मरण

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


मरण
एक भोईराच्या रं बापा, सात जणी लेकी रं बापा
कशावं पोसशीला रं बापा....

खुलखुल्या टोपल्या घेऊनी बाया
कौल्याच्या भाजीला गेल्या ग
खुडेला खुडेला बायांनी कौला खुडेला ग
टोपल्या भरून बाया घरां अशा आल्या ग
कवल्याची भाजी बायांनो दहीदुधाचा लोणी
कवल्याचा पाणी बायांनो अमृताचा लोणी

मरणा विचारेली बापानी माजा मरण कुठं रं
तुजा मरण आहे बाया बापाचे पायरीवर

मरणा विचारेली आईनी माजा मरण कुठं रं
तुजा मरण आहे बाया आईचे पायरीवर

मरणा विचारेली बापानी माजा मरण कुठं रं
तुजा मरण आहे बाया बापाचे पायरीवर


मरणा विचारेली भावानी माजा मरण कुठं रं
तुजा मरण आहे बाया भावाचे पायरीवर
(कौला-पावसाळ्यात सहज व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणारी पालेभाजी. औषधी गुणधर्म असलेली.)

मरण
एका भोईराच्या सात मुली
कशावर पोसशील रे बापा...

जाळीच्या टोपल्या घेऊन बापा
कौल्याची भाजी खुडायला गेल्या ग
खुडला खुडला बायांनी कौला खुडला ग
टोपल्या भरून बाया घरी अशा आल्या ग
कौल्याची भाजी बयांनो दह्या-दोधाचे लोणी ग
कौल्याची भाजी बायांनो अमृताचे लोणी ग

मरण विचारले बापाला-माझे मरण कुठे आहे?
तुझे मरण आहे बाया बापाच्या पायरीवर

मरण विचारले आईला-माझे मरण कुठे आहे?
तुझे मरण आहे बाया बापाच्या पायरीवर

मरण विचारले भावाला-माझे मरण कुठे आहे?
तुझे मरण आहे बाया बापाच्या पायरीवर

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP