माघ शु. पंचमी

Magha shudha Panchami


वसंतपंचमी

माघ शु. पंचमी दिवशी ( पूर्वविद्धा ) उत्तम अशा चौरंगावर वस्त्र अंथरावे. त्यावर अक्षतांनी अष्टदल कमल काढावे. त्याच्या अग्रभागी गणेश, पृष्ठभागी वसंत (म्हणजे गव्हाची पुंजी - रास ), लोंब्या जलपूर्ण घटात ठेवाव्यत. प्रथम गणेशपूजा व नंतर गव्हाच्या पुंजामध्ये रतिमदनाची पूजा करावी. त्यावर अबीरादी घालून चित्रविचित्र करावे. नंतर

'शुभा रति: प्रकर्तव्या वसंतोज्ज्वलभूषणा ।

नृत्यमाना शुभादेवी समस्ताभरणैर्णुता ॥

वीणावादनशीला च मदकर्पूरचर्चिता ॥'

या मंत्राने रती आणि

'कामदेवस्तु कर्तव्यो रूपेणाप्रतिमो भुवि ।

अष्टबाहु: स कर्तव्य: शंखपद्मविभूषण: ॥

चापबाणकरश्‍चैव मदादंचितलोचन: ।

रति: प्रीतिस्तथाशक्‍तिर्मदशक्‍तिस्तथोज्ज्वला ॥

चतस्त्रस्तस्य कर्तव्या: पत्‍नो रूपमनोहरा: ।

चत्वारस्य करास्तस्य कार्याभार्यास्तनोपग:

केतुश्‍च मकर: कार्य: पंचबाणमुखो महान् ॥'

या मंत्राने कामदेवाचे ध्यान करावे. निरनिराळी फळे, फुले, पत्री आदी वाहून प्रार्थना करावी. यामुळे गार्हस्थ्य-जीवन सुखमय होऊन प्रत्येक कार्यात उत्साह प्राप्त होतो.

N/A

N/A
Last Updated : September 20, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP