Dictionaries | References
V

Vikramorvasîyam

Vikramorvasîyam . (R. D. Karmarkar, 1932).;Vikramorvaśī  
Variations : V.; V. ; Vikr.

  |  
अंशुकम्   अंस   अक्षर   अक्षरविन्यास   अगति   अग्नि   अग्र   अग्रहस्त   अग्रे   अग्ऱ्य   अङ्क   अङ्कु   अङ्गदम्   अङ्गिन्   अचल   अति   अतिशय   अतिशयिन्   अतिसन्धा   अतिसृज्   अत्यन्त   अत्याहितम्   अत्रि   अदय   अदर्शनम्   अद्ग   अद्वितीय   अधिक   अधिकार   अधिगम   अधिगम्   अधिवास्   अध्यास्   अनन्य   अनप्सरस्   अनिर्देश्य   अनिर्वेद   अनीश   अनु   अनुकरणम्   अनुकूल   अनुकृ   अनुग्रह्   अनुतप्   अनुताप   अनुत्सुकता   अनुत्सेक   अनुनय   अनुनी   अनुप्रसद्   अनुप्रसादनम्   अनुभाव   अनुमत   अनुरूप   अनुवच्   अनुविधायिन्   अनुशय   अनुशासिन्   अन्तर   अन्तरा   अन्तरित   अन्तर्   अन्तर्हित   अन्यत्र   अन्यथा   अन्योन्यगत   अन्वेष   अपदेश   अपनी   अपर   अपराङ्मुखम्   अपराद्ध   अपराध   अपराधिन्   अपराध्   अपरावृत्तभागधेय   अपहस्तित   अपहृ   अपाङ्ग   अपाङ्गनेत्र   अपेक्ष्   अपोह्   अप्सरस्   अभिक्रुध्   अभिजात   अभिताप   अभिनय   अभिनिवेश   अभिनिवेशिन्   अभिप्रक्षल्   अभिमुख   अभियुज्   अभिराम   अभिरुच्   अभिवद्   अभिविधि   अभिवृष्   अभिवृष्ट   अभिव्यक्त   अभिषिच्   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP