Dictionaries | References
U

Uttararàmacharita. Part 3

Uttararàmacharita.  
Variations : U.3.

  |  
अञ्जलि   अद्‍भुत   अधिवस्   अनराल   अनुज्ञा   अनुया   अनुरुध्   अनुशुच्   अन्तर   अन्तर्   अन्ध   अन्वर्थ   अपत्यम्   अपहन्   अप्रतिहत   अभिमत   अभियुक्त   अभियुज्   अयशस्   अयि   अर्घ्य   अलस   अवसृज्   अविरल   अविषय   अश्रुति   आकर्ष   आकृष्   आचार   आतन्   आलिप्   आश्रि   इष्ट   उच्छिख   उच्छ्वसित   उच्छ्वास   उज्जृम्भा   उत्खात   उत्तर   उत्तान   उत्पीड   उत्सव   उद्गम   उद्दाम   उद्भेद   उन्नी   उपकरणम्   उपादानम्   उपालम्भ   उल्लाप   उल्लोल   औपम्यम्   कङ्काला   कठोर   कण्ठ   कतिपय   कदम्ब   कन्दल   कपि   कबर   कर   करक   करुण   कलित   कलुष   कव   कवल   काक   काण्ड   कान्ता   कामम्   कार्ष्णायस   किञ्जम्   कुतस्त्य   कुलम्   कुल्य   कुवलयम्   कृत्   कौतुकम्   क्लम्   क्वण्   क्षोद   क्षोभ   गण्डूष   गर्भ   गाढ   ग्लै   घटनम्   घर्म   घात   चेतन   छन्दस्   जड   जडता   जीवित   तट   तन्   तरङ्ग   ताल   तिरश्चीन   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP