Dictionaries | References
K

Kâdambarî

Kâdambarî ;Kādambarī  
Variations : K.; K. ; Kād.

  |  
अंश   अकर्तृ   अकाण्ड   अकाण्डे   अकारण   अकिंचित्कर   अकुलीन   अक्लिष्ट   अक्ष   अक्षरच्युतक   अग्नि   अग्र   अग्रे   अघ   अङ्क   अङ्ग   अङ्गम्   अङ्गीकृ   अच्छ   अच्युत   अजर   अजिर   अतिक्रम   अतिक्रम्   अतिक्रान्त   अतिचिरम्   अतिद्वय   अतिपात   अतिभूमि   अतिरभस   अतिरिक्त   अतिरिच्   अतिवर्धनम्   अतीत   अत्र   अथ   अदूर   अद्वन्द्व   अधररुचक   अधरीकृ   अधस्   अधस्तात्   अधिक   अधिकरणलेखक   अधिदैवम्   अधिरुह्   अधिवास   अधिवास्   अधिशी   अधिष्ठानम्   अधिष्ठित   अध्यवसाय   अध्यवसो   अध्यारुह्   अध्यारोपणम्   अध्यास्   अध्युषित   अध्वन्   अनक्षर   अनङ्ग   अनन्तर   अनन्य   अनपत्य   अनभिज्ञ   अनर्थ्य   अनामय   अनायत   अनायत्त   अनाश्रव   अनिमि   अनिष्ट   अनुकूल   अनुकृ   अनुगत   अनुगम्   अनुग्रह्   अनुग्राह्य   अनुघटन   अनुघटनम्   अनुचर्   अनुध्यान   अनुनी   अनुपद   अनुपहत   अनुपा   अनुप्राप्   अनुबद्ध   अनुबन्ध   अनुबन्धिन्   अनुबन्ध्   अनुबुध्   अनुभाव   अनुभू   अनुमरणम्   अनुमा   अनुमानम्   अनुमार्ग   अनुमुद्   अनुरक्त   अनुरुध्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP