Dictionaries | References
g

goddess

   
Script: Latin

goddess     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
hinमुम्बादेवी , मुंबादेवी
kokमुंबादेवी
marमुंबादेवी

goddess     

 स्त्री. देवी

goddess     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
GODDESS , s.देवी, सुरी, अमरा -री, अजरा -री, देवपत्नी, देवाङ्गना, भगवती.
ROOTS:
देवीसुरीअमरारीअजरादेवपत्नीदेवाङ्गनाभगवती

Related Words

goddess   mother goddess   उत्खली   ग्रहमातृका   हिङ्गुलाजा   सुरदेवता   सुवचनी   सुश्रोणी   सेनामुखी   सहस्रावर्ता   आकाशयोगिनी   चिल्लदेवी   उत्खाली   उत्खिली   उरन्ध्रा   दिव्यदेवी   भाववृत्ती   भीषिका   भूवरी   मृत्युकन्या   मनःसिद्धि   ध्यानशीला   दृढा   पाण्डुरङ्गा   रूपेश्वरी   विस्तरणी   वज्रप्रस्तारिणी   वज्रप्रस्ताविनी   वाङ्मयदेवता   हरिसिद्धि   गांवदेवी   भवात्मजा   भुता   महामानसी   वगला   ग्रामदुर्गा   सूकरास्या   सूतिकाषष्ठीपूजा   छन्दोदेवी   चूडाभिक्षुणी   काकवक्त्री   उदलाकाश्यप   उपलक्ष्मी   करीषणी   भीषणा   मृगपतिगमना   महाज्ञानयुता   महाद्योता   नागेश्वरी   पद्मासना   पद्मोद्भवा   पूर्देवी   रौद्रनेत्रा   रूपवज्रा   विदिता   विवंशी   शिवप्रिया   शैवी   वज्रविद्राविणी   वनदुर्गा   वरपक्षिणी   वसुधरा   वाङ्मयी   व्याघ्रवक्त्रा   स्थावरा   सिंहिनी   सिद्धमात्रिका   सुवर्णमालिका   गीर्देवी   गृध्रवक्त्रा   गन्धेच्छा   चण्डरूपा   काकास्या   काळेश्वरी   अन्नपत्नी   उपांगललिता   उग्रचण्डा   उग्रतारा   ओजोबला   कूष्माण्डिनी   दुरितारि   ब्रह्मनंदिनी   महालीलासरस्वती   मार्गपाली   योगीश्वरी   रक्षोधिदेवता   रक्षोविक्षोभिणी   रणलक्ष्मी   महत्तरी   महामन्त्रानुसारिणी   देवीत्व   कोटिलक्षाक्षी   लक्ष्मीसख   लाकिनी   शाब्दी   शारदाम्बा   शुभानन्दा   लोहकारी   शकुनाधिष्ठात्री   शतानना   
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP