Dictionaries | References

साई

   
Script: Devanagari

साई     

हिन्दी (hindi) WN | Hindi  Hindi
See : पेशगी, साईकाँटा, साँईबाबा

साई     

मराठी (Marathi) WN | Marathi  Marathi
noun  सिंधींद्वारे संभाषणात वापरण्यात येणारा आदरयुक्त संबोधन   Ex. साई, मला तुमच्याशी काही बोलायचे होते.
ONTOLOGY:
अमूर्त (Abstract)निर्जीव (Inanimate)संज्ञा (Noun)
See : साय

साई     

A dictionary, Marathi and English | Marathi  English
Cream. 2 fig. Any creamlike skimmings or layer.
A compellation of respect answering to Lord, master, sir. Esp. in the Carnatic.

साई     

Aryabhushan School Dictionary | Marathi  English
 f  Cream,
Fig. Any cream-like layer.

साई     

ना.  गोसावी , साधू , स्वामी .

साई     

 स्त्री. १ साय ; मलई . २ साईसारखा थर , पापुद्रा .
 पु. १ कर्नाटकांत धनी , मालक , मोठा माणूस इ० स आदरार्थी संबोधन ; स्वामी ( अप .) २ गोसावी ; साधु . [ सं . स्वामी ; हिं . साईं ]
 स्त्री. १ छाया ; सावली . जेथें सुशीतळ महीतळ सांद्ग साई । - नल ८८ . २ ( ल . ) आश्रय ; छत्र . बहिण , बंधु , बाप , आई । सकळ गोताचिय साई । - तुगा ६९३ . - वि . खिन्न . जरि तुझें हें चित्त साई । - शिगीता ६९ . [ सं . च्छा ]
 स्त्री. स्वाती नक्षत्र . [ सं . स्वाती ; प्रा . साइ ] साईचा पाऊस - पु . ( कुण . ) स्वाती नक्षत्रांत पडणारा पाऊस . - मसाप २ . ३ . ६५ .

Keyword Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP