Dictionaries | References

हौस भारी अन् हुलग्या मठाची केली न्याहरी

हौसेची म्हणून क्षुद्र गोष्ट करावयाची. हौसेला मोल नाहीं याच्या उलट.

Related Words

भारी   हौस   केली   अन्   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   आईबापाची केली भक्ती, तुला केली दगडाची   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   आप दुःख भारी, परदुःख शीतळ   भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   ख्यालीखुशाली केली ज्‍यांनी, धन शक्ति अब्रूची केली हानि   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जाईल, पण तंगडी वर केली नाही तर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   मगराची स्वारी, पाण्यांत भारी   आधींच हौस, त्यांत पडला पाऊस   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   बोलण्यांत वाचाळ अन् कामांत अळंटळं   बोलण्यांत अघळपघळ अन् कामांत अळंटळं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   होती रग, केली धग   बेंडया बेंडया वय केली? वार्‍यान् नेली   अडक्याची केली वाण आणि लोणच्याची झाली घाण   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   कुळंब्‍या जवाद दिली, आमील बराबर भुर्र केली   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   चंदनाची चहाडी पळसाने केली, मैलगिरी चंदनाची मुळें तळासी गेलीं   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP