TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !

अर्थ उघड आहे.

Related Words

  |  
अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   आंब्याला मोहर दाटला, नशीबानें येती फळें त्याला   आवडीनें केली पर, ती आली वर   कुठपर्यंत पावेतों-वर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काख - काखा वर करणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्‍वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला   खोक, खोकला   खोकला   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घोडा चोराने नेला, मग तबेला बंद केला   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   चोराला धुंडण्याकरितां सारा गांव पालथा केला   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   ज्‍याचा त्‍याला   ज्‍याची करणी त्‍याला   ज्‍याची कळकळ त्‍याला   ज्‍याची कळ त्‍याला   ज्वर   ज्वर II.   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जो भुलला देवाला, तेणें पापाचा संचय केला   डांग्या खोकला   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   तेथपर्यंत-पावतों-वर   त्‍यानें तृतीय पंथ केला   दुप्पट अवसानें भरला   दिवसां   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   निमित्तास मूळ भोपळा, पादास मूळ खोकला   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   बगल-ला वर करणें   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   बैल गेला न्‌ झोपा केला   बाप मेला आणि भावानें दावा केला   भरला भरला   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   माकड खोकला   माझेंच नाक वर   मान वर न करणें   मिम्या-मिम्या झाल्या थोर, आतां पाहिजे वर   राईचा भाव रात्रीं   राईचा भाव रात्रीं गेला   वर   वरावांचून बायको नाहीं, आणि मनुष्यावांचून वर नाहीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

roving eye

  • संचारी नेत्र 
RANDOM WORD

Did you know?

Every hindu follows different traditions, can you explain how?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site