Dictionaries | References

हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !

अर्थ उघड आहे.

Related Words

शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   सुंठीवांचून खोकला गेला   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   माझेंच नाक वर   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) पाय येणें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   आईनें मळवट भरला, पोर दिली जावयाला   दिवसां चूल आणि रात्रीं मूल   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   (वर) माती ओढणें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   निमित्तास मूळ भोपळा, पादास मूळ खोकला   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   (वर) तलवार धरणें   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP