Dictionaries | References

होळी जळाली नि थंडी पळाली

होळीनंतर हिंवाळा संपतो.

Related Words

पर्वनी गांड होळी, ने माणसनी गांड कोळी   आथी गेली नि पोथी गेली   हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   नि॥   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   तुमचे पोहे नि आमचा कोंडा, फुंकून फुंकून खाऊं   अन्न आणि (नि) खोबरें बरोबर होणें   अंगाचि होळी होणें   नि पु ण   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   अंगाची होळी होणें   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   माझें घ्या नि पांचांत न्या   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   नवें नवें नि खाटल्याभवतें भवें   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   तळव्यास लोणी आणि नेत्रास (मस्‍तकास) थंडी   चोजाचें ओझें, ढुंगणाला थंडी वाजे   होळी शिंपणें   लग्नाची पोळी आणि आयुष्याची होळी   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   राजाच्या सुनेला न्हाण आलं, नि पिंजारी शेटं भादरतो   कांट्यानें कांटा काढणें नि पिळानें पीळ काढणें   लोभ लचकला नि डोळा पिचकला   पाहुण्याला पाहुण्याचा राग, नि घर धन्यास दोघांचा राग   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   बाळ बुंद पाडतो नि बाय गुलाल खेळते   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   सोम साळी नि मंगळ जाळी   ओलें फोलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   ओलेंचिलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   फेंड फुणकें नि हल्याचें मुणकें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   ठाकरं नि लाकडं   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP