Dictionaries | References

होळीची बोंब तीन चार दिवस

( व.) होळीच्या दिवसांत बोंब मारण्याची मुभा असते. तो हंगाम निघून गेला कीं बोंबा मारणें आपोआप थांबते. तसें लोकमताविरुद्ध काहीं आचरण आपण केलें तर लोक शिव्या देण्यास व उपहास करण्यास सुरवात करतात
पण थोडयाच दिवसांत त्यांची ही कटकट आपोआपच थंडावते.

Related Words

घातीचे दिवस   चार दीस मांयचे, चार दीस सुनेचे   चार खुंट जहागीर   दिवस पूर्ण भरणें   जिवाचे चार चार करणें   तिघांची तीन दारें   नखांबोटांवर दिवस मोजणें   तीन पांच करणें   दिवस जाणें   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   महात्याक दिवस   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   तीन वाटेची माती न मिळणें   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   दिवस घेणें   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   चार दृष्टि होणें   नव्याचे नऊ दिवस   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   आँखे होते चार, दिलमें आया पियार   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   तीन पोट भरण्याच्या जागा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   साडे तीन मुहूर्त   हांक बोंब   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   तीन दिवसाचा भाऊ   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   बोंब पाडणें   चार मुक्ति   काय बोंब मारली!   तीन ॠषि   हातावर दिवस लोटणें   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP