Dictionaries | References

होता काळ

योग्य संधि
हंगाम.

Related Words

काळ (= वेळ)   फटकळ-फटकळ काळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   काळ विन्मुख होणें   होता कीं नव्हता करणें   खायला काळ, भुईस भार   अनायासें व्हावा काळ ऐसें मागें वेळोवेळ   घरच्या म्‍हातारीचा काळ   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   राव वणंगपाळ, बारा वजीरांचा काळ   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   होता   उजेडता काळ   बारा महिने तेराकाळ-अठरा काळ   बरवा-बरवा काळ होणें   गळ्यांत माळ, गरीबाचा काळ   नाहीं काळ अनुकूल, ऐसें म्हणत असती सगळे   फुकाची भाजी, हगवणीस काळ   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   एक काळ मांयचो जाल्यार एक काळ सुनेचो   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   ईश्र्वर होता पाठमोरा, नसतीं विघ्नें येती घरा   बाजीराव होणार होता, पण कोंबडा पादला   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   गाढवापुढें वाचली गीता, कालचा-रात्रीचा गोंधळ बरा होता   होता माल   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   सस्ताईची वरव हगवणीला काळ   मारत्‍याचा गुलाम, पळत्‍याचा काळ   रेडेपाडे झगडतात नी झाडांपेडांर काळ   होतील बाळ, तर फेडतील काळ   सुकाळ सौदा, हगवण लावी-हगवणीस काळ   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   कोलती मोळ काळ कांत कळता   उदित काळ   गरीबाचा काळ नाही   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   फटकळ काळ   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   मेंगा-मेंगा दादला, थानांचा काळ   खडकल-काळ-काळी-खडकील   मध्यान्हकाल-काळ-समय   सांजस काळ   मिळता काळ   बा तुझा चालता काळ । खायाला मिळती सकळ ॥   चांगला काळ झाला, तो संसारी निभावला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP